Frank van der Meyden

Frank van der Meyden (1964) studeerde Nederlands recht in Leiden en Bestuurskunde in Rotterdam. Sinds 1 maart 2015 werkt hij voor de Raad voor het openbaar bestuur.

Daarvoor werkte hij geruime tijd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waar regelingen voor uitgezonden ambtenaren en lokaal personeel in het Caribisch gebied zijn aandacht hadden.

Daarna volgde bij hetzelfde ministerie een periode waarin intensief werd gewerkt aan wet- en regelgeving (en uitvoering daarvan) die voortvloeide uit advisering door de Commissie Dijkstal. Deze commissie adviseerde op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers. Daarnaast vervulde hij de functie van secretaris van de Commissie toezicht financiën politieke partijen.

Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen
Frank van der Meyden

Mr. drs. Frank van der Meyden
Senior adviseur
M: 06 11 75 25 68
E: frank.meyden@rob-rfv.nl

Zoekformulier