Overlijden en de belastingdienst, waar moet Ik om denken?

Overlijden en de belastingdienst, waar moet Ik om denken?

Het overlijden van een dierbare is een emotioneel en stressvol moment. Bovenop het persoonlijke verlies komt vaak de taak om allerlei zaken te regelen, waaronder die met de Belastingdienst. Het is belangrijk om te weten wat er van u verwacht wordt en waar u recht op heeft. In dit artikel wordt uiteengezet wat de belangrijkste aandachtspunten zijn met betrekking tot overlijden en de Belastingdienst.

Aandachtspunten bij de afwikkeling van een overlijden

1. Aangifte van overlijden

Het overlijden moet eerst officieel worden vastgelegd. Dit gebeurt door aangifte te doen bij de gemeente waar de persoon is overleden. Deze aangifte staat los van de Belastingdienst, maar is een noodzakelijke eerste stap omdat de gemeente het overlijden doorgeeft aan andere instanties, waaronder de Belastingdienst. Hierdoor wordt het BSN (Burgerservicenummer) van de overledene geregistreerd als 'niet actief', wat belangrijk is voor de volgende stappen.

2. Erfbelasting en aangifte

Na het overlijden kan het zijn dat erfgenamen erfbelasting moeten betalen over hun deel van de erfenis. Dit is afhankelijk van de hoogte van de erfenis en de relatie tot de overledene. De Belastingdienst stuurt gewoonlijk binnen enkele maanden na het overlijden een aangifteformulier erfbelasting naar de erfgenamen of de executeur. Het is van belang om deze aangifte binnen de gestelde termijn in te vullen en terug te sturen, ook als u denkt dat er geen erfbelasting betaald hoeft te worden.

3. Inkomstenbelasting in het jaar van overlijden

Naast de erfbelasting moet er ook aangifte inkomstenbelasting worden gedaan voor de overledene. Dit betreft de periode van 1 januari tot de datum van overlijden. De Belastingdienst stuurt hiervoor een speciaal aangifteformulier, de zogenaamde F-biljet. Het invullen van dit biljet kan complex zijn, omdat u rekening moet houden met zowel inkomsten als aftrekposten van de overledene in dat jaar. Het kan raadzaam zijn hier professionele hulp voor in te schakelen.

4. Toeslagen

Als de overledene recht had op toeslagen, zoals huurtoeslag of zorgtoeslag, dan moeten deze worden stopgezet of aangepast. Dit gebeurt niet automatisch. U moet dit zelf doorgeven aan de Belastingdienst/Toeslagen. Let op: als de partner van de overledene nog wel recht heeft op toeslagen, moeten deze opnieuw worden aangevraagd, nu op één naam.

5. Vermogen en belastingaangifte

Het vermogen van de overledene moet worden meegenomen in de aangifte inkomstenbelasting in het jaar van overlijden. Eventueel vermogen dat overgaat naar de erfgenamen wordt vervolgens belast in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen) in het jaar na overlijden. Het is belangrijk om hier een correcte berekening van te maken.

Veelvoorkomende vragen

Moet ik altijd erfbelasting betalen?

Niet altijd. Er gelden vrijstellingen afhankelijk van uw relatie tot de overledene. Raadpleeg de website van de Belastingdienst of een belastingadviseur voor uw specifieke situatie.

Wat als ik de aangifte niet op tijd kan doen?

Als u meer tijd nodig heeft voor het invullen van de aangifte, kunt u uitstel aanvragen bij de Belastingdienst. Het is belangrijk dit op tijd te doen om boetes te voorkomen.

Wat gebeurt er als de overledene schulden had?

Schulden van de overledene kunnen worden afgetrokken van de erfenis. Dit kan invloed hebben op de hoogte van de erfbelasting. Overleg met een notaris of belastingadviseur voor advies in uw situatie.

De afwikkeling van belastingzaken na een overlijden kan complex zijn en veel vragen oproepen. Het is verstandig u goed te laten informeren door een ervaren uitvaartverzorger. Hoewel dit een zware periode kan zijn, is het van belang deze zaken correct en tijdig af te handelen om latere problemen te voorkomen.