De heer dr. Milo Schoenmaker

Milo Schoenmaker is vanaf eind 2012 burgemeester van de gemeente Gouda. Eerder bekleedde hij het ambt van burgemeester in Bussum. Schoenmaker promoveerde in 2011 aan de Universiteit van Maastricht op een onderzoek naar bestuurlijke problemen in het lokaal bestuur (Bestuurlijk gedonder – Nijmegen, 2011). Hierin onderzocht hij waarom er in sommige gemeenten (veel meer dan elders) wethouders en/of burgemeesters gedwongen moeten vertrekken en welke factoren hierbij een rol spelen.
Schoenmaker werkt regelmatig mee als co-auteur aan boeken en artikelen over het lokaal bestuur in brede zin. 

Nevenfuncties

• Lid redactie namens VNG, Magazine Bestuurswetenschappen
• Vice-voorzitter bestuur Stedennetwerk G32, portefeuille Financiën
• Lid Commissie Bestuur en Veiligheid VNG
• Lid van het AB en DB, Veiligheidsregio Hollands Midden
• Voorzitter DB en AB, Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Samenwerkingsorgaan Midden Holland
• Plaatsvervangend lid Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Holland Midden
• Plaatsvervangend voorzitter districtscollege politie Gouwe-IJssel
• Lid DB en AB Regionaal Bestuurlijk Overleg politieeenheid Den Haag
• Lid stuurgroep RIEC
• Voorzitter om en om met bgm. Leiden Veiligheidshuis Midden-Holland
• Lid Commissie Wet Evaluatie Herziening Gerechtelijke Kaart

 

Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen
Dr. M. Schoenmaker

Dr. M. Schoenmaker
Lid Raad voor het openbaar bestuur

Zoekformulier