Actueel

Gemeenten reflecteren op hun nieuwe taken in sociaal domein

26-5-2017
  Gemeenten lijken hun nieuwe taken in het sociale domein, die zij sinds 1 januari 2015 na en omvangrijke decentralisatieoperatie moeten uitvoeren, inmiddels redelijk op orde te hebben. Zij vinden zelf dat de zorgbehoefte van hun inwoners en het aanbod van hulp ... Lees meer ››

Column in VNG Magazine

15-5-2017
Kirsten Veldhuijzen MSc - coördinerend adviseur van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) en de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) - schrijft eens per maand een column voor VNG Magazine.    Column&... Lees meer ››

De Raad voor het openbaar bestuur zoekt nieuwe raadsleden!

28-4-2017
Vanwege het aflopen van de zittingstermijn van enkele leden, is de Raad voor het openbaar bestuur op zoek naar nieuwe raadsleden. Gegadigden hebben tot 15 mei om te reageren.   Gevraagd   - Aantoonbare affiniteit met en kennis van het functioneren ... Lees meer ››

Adviesfunctie Rfv wordt overgedragen naar Rob

3-4-2017
Advies over de financiële verhoudingen moet een vaste plaats krijgen in advisering over het openbaar bestuur, daarom wordt de adviesfunctie van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) overgedragen aan de Raad voor het openbaar bestuur (... Lees meer ››

Rob-lezing met Femke Halsema

29-3-2017
Femke Halsema sprak in november 2016 de jaarlijkse Rob-lezing uit. De lezing is nu beschikbaar onder de titel: 'Wie is het meest gekwetst? Identiteitspolitiek of het einde van de pluriforme samenleving'.   "Tijdens een etentje, kort na de ... Lees meer ››

Vluchtelingen: van opvang naar volwaardige participatie

27-3-2017
Voorzitters van de adviescolleges van de Regering hebben het initiatief genomen om aandacht te vragen voor een betere integratie van asielzoekers. In een brief aan de aankomende informateur pleiten zij voor een zo vroeg en zo intensief mogelijke ... Lees meer ››

VNG-deelcongres: wat betekent de nieuwe rol van de gemeente voor Den Haag

16-3-2017
Dinsdagmiddag 13 juni 2017 organiseert de Algemene Rekenkamer samen met de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen het VNG-deelcongres: 'Wat betekent de nieuwe rol van de gemeente voor Den Haag?'. De inschrijving is ... Lees meer ››

Afscheid Kees Breed

13-3-2017
Kees Breed nam donderdag 9 maart afscheid van de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen. Sinds 1 januari 2017 werkt Kees Breed bij de VNG als thema directeur lokale democratie.   Kees Breed is bijna 11 ... Lees meer ››

Moed in de politiek

9-3-2017
Voorzitter Jacques Wallage praat met Jan Schippers, directeur Wetenschappelijk Instituut voor de SGP, over moed in de politiek. "Moed is een kwestie van je grenzen verkennen. Niet meteen een reactie geven op een kersvers rapport dat je niet eens hebt ... Lees meer ››

Nieuwsbrief Rob-Rfv

2-3-2017
De Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen brengen ongeveer vijf keer per jaar een nieuwsbrief uit. Hierin worden de meest recente adviezen onder de aandacht gebracht, en worden aanstaande ... Lees meer ››
Han Polman

Han Polman nieuwe voorzitter Rob

17-2-2017
De heer Drs. J.M.M. (Han) Polman is benoemd tot voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob). De benoeming gaat in per 1 juli 2017 en geldt voor een periode van vier jaar. Han Polman ... Lees meer ››

Samengaan adviesraden

30-1-2017
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel over de herinrichting van de adviesfunctie inzake de financiële verhoudingen aangenomen.   Het wetsvoorstel voorziet in: - Het onderbrengen van de advisering over financiële verhoudingen bij de Raad voor ... Lees meer ››

Het regeerakkoord als startdocument

22-1-2017
In een meerpartijendemocratie maken coalitiepartners afspraken met elkaar en leggen deze vast in een regeerakkoord. In de loop der tijd zijn deze regeerakkoorden omvangrijker, gedetailleerder en dwingender van karakter geworden. De Raad voor het openbaar bestuur pleit voor een ... Lees meer ››

Drs. M.J. (Rien) Fraanje nieuwe secretaris Rob-Rfv

17-1-2017
Rien Fraanje treedt op 1 maart 2017 in dienst als secretaris van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) en de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv). Hij is daarmee de opvolger van dr. CJM (Kees) Breed die per 1 januari 2017 ... Lees meer ››

Afscheid Kees Breed

12-12-2016
Kees Breed gaat per 1 januari 2017 aan de slag bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) als themadirecteur locale democratie.   Kees Breed was bijna elf jaar secretaris van de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financi&... Lees meer ››

Vacature voorzitter Raad voor het openbaar bestuur

28-11-2016
Wegens het vertrek van de huidige voorzitter ontstaat er per 1 juli 2017 een vacature voor voorzitter Raad voor het openbaar bestuur.   De voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur heeft uitgebreide ervaring met het openbaar bestuur en de financi&... Lees meer ››

Gemeenten in 3D

28-11-2016
Op suggestie van de Eerste Kamer en op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzoekt de Raad voor het openbaar bestuur hoe gemeenten omgaan met de nieuwe verantwoordelijkheden in het sociaal domein. De Raad concentreert zich in ... Lees meer ››

Identiteitspolitiek of het einde van de liberale democratie

24-11-2016
Femke Halsema sprak 23 november de jaarlijkse Rob-lezing uit, onder de titel 'Identiteitspolitiek of het einde van de liberale democratie'.  De tekst van de lezing is nog niet beschikbaar. TerugkijkenDe lezing is terug te zien via youtube:Identiteitspolitiek ... Lees meer ››

LIVE VOLGEN: Rob-lezing met Femke Halsema

22-11-2016
  Femke Halsema spreekt op 23 november de Rob-lezing uit onder de titel: 'Identiteitspolitiek of het einde van de liberale democratie’.   De lezing zit vol, maar u kunt deze live volgen via deze stream Uitzending is op ... Lees meer ››

Rob-lezing 2016 - Femke Halsema

17-11-2016
Femke Halsema spreekt dit jaar de Rob-lezing uit. Aanvankelijk was de titel: 'Democratie en de kwetsbaarheid van de rechtsstaat'. Maar Femke Halsema geeft graag de verkiezing van de toekomstige president Trump een plek in haar lezing. De lezing ... Lees meer ››

Vacature secretaris Rob-Rfv

14-11-2016
In verband met het vertrek van de huidige secretaris van de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen dr. C.J.M (Kees) Breed ontstaat er per 1 januari 2017 een vacature.   Alle ... Lees meer ››

Systeemverantwoordelijkheid is per definitie een gedeelde verantwoordelijkheid

7-11-2016
Systeemverantwoordelijkheid; een begrip waarover recent veel gepubliceerd is. In gesprekken tussen Rijksoverheid en andere overheden wordt het begrip vaak gebruikt om aan te geven dat de uitvoering weliswaar buiten de Rijksoverheid is belegd, maar dat de eindverantwoordelijkheid nog steeds onveranderd ... Lees meer ››

Goed bestuur vergt goede bestuurders

31-10-2016
Het lokale bestuur staat onder grote druk. Het zijn geen geringe opgaven waarvoor gemeentelijke bestuurders passende oplossingen moeten vinden. Werkgelegenheid en economische opgaven, de zorg voor huisvesting, onderwijs, veiligheid, de strijd tegen criminaliteit, de recente decentralisaties in het sociale domein ... Lees meer ››

Proefschrift Sturen op verbinden

25-10-2016
Saniye Çelik, senior adviseur bij de Raad voor het openbaar bestuur, heeft het proefschrift 'Sturen op verbinden. De business case van diversiteit van publieke organisaties.' geschreven. In dit proefschrift legt ze het accent op de verbindende rol van ... Lees meer ››

Werkprogramma 2017

3-10-2016
Het werkprogramma 2017 van de Raad voor het openbaar bestuur is vastgesteld.  U vindt deze in onderstaand document. Naast de doorlopende adviestrajecten en de nieuwe adviesthema's zet de Raad zich in voor een goede opvolging van eerder ... Lees meer ››

Niet alleen een ambt, ook een ambacht

11-9-2016
De Raad voor het openbaar bestuur heeft op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een advies voorbereid over de impact van de veranderende context van bestuurders en volksvertegenwoordigers op hun functioneren. Het advies komt uit onder de ... Lees meer ››

Politici moeten de illusie van ‘cockpit Den Haag’ loslaten

3-8-2016
Kees Breed, secretaris van de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen, schreef een artikel over de noodzaak van het herijken van de verhoudingen tussen de Rijksoverheid en gemeenten. "Het Rijk moet ... Lees meer ››

Politieke versnippering

30-6-2016
Naar alle verwachting staat Nederland na de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 een gecompliceerde coalitievorming te wachten. Dit komt door twee politieke ontwikkelingen: de aanwezigheid van meer middelgrote partijen in het parlement (politieke versnippering) en beweeglijk stemgedrag van kiezers (volatiliteit).Bij ... Lees meer ››

Rol, positie en aanstellingswijze burgemeester: begin bij het begin

20-6-2016
Over de rol, positie en aanstellingswijze van de burgemeester woedt al lang een debat. Wat is de beste aanstellingswijze; kiezen de inwoners zelf hun burgemeester, of kiest de gemeenteraad? Er zijn diverse wijzen van aanstelling. Elke wijze heeft andere gevolgen ... Lees meer ››
Adviesoverhandiging 15,9 aan minister Plasterk

Advies 15,9 uur

21-4-2016
Raadsleden besteden gemiddeld 15,9 uur aan hun raadswerk. Ze krijgen steeds meer te doen, maar er komt niet meer tijd beschikbaar. Daarom moeten er keuzes worden gemaakt. Gemeenteraadsleden dienen meer tijd te besteden aan de dialoog met de samenleving, en minder ... Lees meer ››
Alle items
Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen
Zoekformulier