Actueel

Van Kemenadeprijs voor Raad voor het openbaar bestuur

20-9-2017
De prof. dr. J.A. van Kemenadeprijs wordt dit jaar toegekend aan de Raad voor het openbaar bestuur (Rob). Dat hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland op voordracht van de jury besloten. De Van Kemenadeprijs wordt voor het laatst uitgereikt ... Lees meer ››

Raadslid Sarah de Lange over de formatie

31-8-2017
Raadslid Sarah de Lange sprak samen met hoogleraar Tom van der Meer over coalitievorming in de politiek in De Stuk Rood Vlees Podcast, aflevering 3. Kabinetsformaties zijn tegenwoordig gecompliceerde puzzles vanwege de versnippering van het partijlandschap en de volatiteit van het ... Lees meer ››
Jacques Wallage

Afscheid voorzitter Jacques Wallage

1-7-2017
Jacques Wallage nam donderdag 29 juni 2017 afscheid als voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur.Tijdens het afscheidssymposium spraken: Ronald Plasterk (minister BZK), Vera Bergkamp (lid Tweede Kamer), Rein Zunderdorp (adviseur en oud collega), Sheila Sitalsing (columnist Volkskrant), Milo ... Lees meer ››

Beschouwing acht jaar Raad voor het openbaar bestuur

30-6-2017
2009 is het jaar waarin Barack Obama wordt ingehuldigd als de 44e president van de Verenigde Staten en Ahmed Aboutaleb als burgemeester van Rotterdam. Slowakije treedt toe tot de euro en Albanië tot de NAVO. Een vliegtuig van Turkish Airlines ... Lees meer ››

Nieuwe samenstelling voor Raad voor het openbaar bestuur

30-6-2017
De ministerraad heeft vrijdag 30 juni vijf nieuwe leden benoemd voor de Raad voor het openbaar bestuur. Het gaat om:De heer Prof. dr. Frank van Ommeren, hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam;Mevrouw Huri Sahin, projectleider ... Lees meer ››

Column in VNG Magazine

29-6-2017
Kirsten Veldhuijzen MSc - coördinerend adviseur van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) en de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) - schrijft eens per maand een column voor VNG Magazine.    Column&... Lees meer ››

Geef huurders, patiënten, leerlingen en ouders invloed

28-6-2017
Mensen hebben te weinig invloed op het reilen en zeilen van hun woningcorporaties, zorginstellingen en onderwijsorganisaties. Huurders, patiënten, leerlingen en hun ouders zijn dan wel niet de formele maar wel de morele eigenaar van deze organisaties. Dat moet ... Lees meer ››

Afstemming tussen gemeentelijke zorgwetten moet beter

22-6-2017
Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de Participatiewet, de WMO 2015 en de Jeugdwet. Ze voeren ook de Wet Publieke Gezondheid (Wet PG) uit. De afstemming tussen deze zorgwetten kan beter, maar er moet niet teveel overhoop worden gehaald in het ... Lees meer ››

Jacques Wallage over een minderheidskabinet

15-6-2017
In het radio programma Met het oog op morgen wordt voorzitter Jacques Wallage geïnterviewd over de voordelen van een minderheidskabinet. De uitzending is hier terug te luisteren:Uitzending Met het oog op morgen, minderheidskabinet Politieke versnipperingHet ... Lees meer ››

Uitnodiging presentatie advies Zorg voor samenhangende zorg

8-6-2017
De Tweede Kamer sprak op 2 maart 2016 over de initiatiefnota van het Lid Leijten WMO 2015 in betere banen. Bij die gelegenheid dienden de Kamerleden Bergkamp en Otwin van Dijk een motie in die de regering verzoekt de Raad voor ... Lees meer ››

Uitzending Eenvandaag

26-5-2017
Sarah de Lange, lid van de Raad voor het openbaar bestuur, stelt in een uitzending van Eenvandaag dat een minderheidskabinet veel wendbaarder is dan een meerderheidskabinet. “Zeker in de huidige situatie van versnippering. Wij denken dat zo’n ... Lees meer ››

Gemeenten reflecteren op hun nieuwe taken in het sociaal domein

26-5-2017
  Gemeenten lijken hun nieuwe taken in het sociale domein, die zij sinds 1 januari 2015 na en omvangrijke decentralisatieoperatie moeten uitvoeren, inmiddels redelijk op orde te hebben. Zij vinden zelf dat de zorgbehoefte van hun inwoners en het aanbod van hulp ... Lees meer ››

De Raad voor het openbaar bestuur zoekt nieuwe raadsleden!

28-4-2017
Vanwege het aflopen van de zittingstermijn van enkele leden, is de Raad voor het openbaar bestuur op zoek naar nieuwe raadsleden. Gegadigden hebben tot 15 mei om te reageren.   Gevraagd   - Aantoonbare affiniteit met en kennis van het functioneren ... Lees meer ››

Adviesfunctie Rfv wordt overgedragen naar Rob

3-4-2017
Advies over de financiële verhoudingen moet een vaste plaats krijgen in advisering over het openbaar bestuur, daarom wordt de adviesfunctie van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) overgedragen aan de Raad voor het openbaar bestuur (... Lees meer ››

Rob-lezing met Femke Halsema

29-3-2017
Femke Halsema sprak in november 2016 de jaarlijkse Rob-lezing uit. De lezing is nu beschikbaar onder de titel: 'Wie is het meest gekwetst? Identiteitspolitiek of het einde van de pluriforme samenleving'.   "Tijdens een etentje, kort na de ... Lees meer ››

Vluchtelingen: van opvang naar volwaardige participatie

27-3-2017
Voorzitters van de adviescolleges van de Regering hebben het initiatief genomen om aandacht te vragen voor een betere integratie van asielzoekers. In een brief aan de aankomende informateur pleiten zij voor een zo vroeg en zo intensief mogelijke ... Lees meer ››

VNG-deelcongres: wat betekent de nieuwe rol van de gemeente voor Den Haag

16-3-2017
Dinsdagmiddag 13 juni 2017 organiseert de Algemene Rekenkamer samen met de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen het VNG-deelcongres: 'Wat betekent de nieuwe rol van de gemeente voor Den Haag?'. De inschrijving is ... Lees meer ››

Afscheid Kees Breed

13-3-2017
Kees Breed nam donderdag 9 maart afscheid van de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen. Sinds 1 januari 2017 werkt Kees Breed bij de VNG als thema directeur lokale democratie.   Kees Breed is bijna 11 ... Lees meer ››

Moed in de politiek

9-3-2017
Voorzitter Jacques Wallage praat met Jan Schippers, directeur Wetenschappelijk Instituut voor de SGP, over moed in de politiek. "Moed is een kwestie van je grenzen verkennen. Niet meteen een reactie geven op een kersvers rapport dat je niet eens hebt ... Lees meer ››

Nieuwsbrief Rob-Rfv

2-3-2017
De Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen brengen ongeveer vijf keer per jaar een nieuwsbrief uit. Hierin worden de meest recente adviezen onder de aandacht gebracht, en worden aanstaande ... Lees meer ››
Han Polman

Han Polman nieuwe voorzitter Rob

17-2-2017
De heer Drs. J.M.M. (Han) Polman is benoemd tot voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob). De benoeming gaat in per 1 juli 2017 en geldt voor een periode van vier jaar. Han Polman ... Lees meer ››

Samengaan adviesraden

30-1-2017
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel over de herinrichting van de adviesfunctie inzake de financiële verhoudingen aangenomen.   Het wetsvoorstel voorziet in: - Het onderbrengen van de advisering over financiële verhoudingen bij de Raad voor ... Lees meer ››

Het regeerakkoord als startdocument

22-1-2017
In een meerpartijendemocratie maken coalitiepartners afspraken met elkaar en leggen deze vast in een regeerakkoord. In de loop der tijd zijn deze regeerakkoorden omvangrijker, gedetailleerder en dwingender van karakter geworden. De Raad voor het openbaar bestuur pleit voor een ... Lees meer ››

Drs. M.J. (Rien) Fraanje nieuwe secretaris Rob-Rfv

17-1-2017
Rien Fraanje treedt op 1 maart 2017 in dienst als secretaris van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) en de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv). Hij is daarmee de opvolger van dr. CJM (Kees) Breed die per 1 januari 2017 ... Lees meer ››

Afscheid Kees Breed

12-12-2016
Kees Breed gaat per 1 januari 2017 aan de slag bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) als themadirecteur locale democratie.   Kees Breed was bijna elf jaar secretaris van de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financi&... Lees meer ››

Vacature voorzitter Raad voor het openbaar bestuur

28-11-2016
Wegens het vertrek van de huidige voorzitter ontstaat er per 1 juli 2017 een vacature voor voorzitter Raad voor het openbaar bestuur.   De voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur heeft uitgebreide ervaring met het openbaar bestuur en de financi&... Lees meer ››

Gemeenten in 3D

28-11-2016
Op suggestie van de Eerste Kamer en op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzoekt de Raad voor het openbaar bestuur hoe gemeenten omgaan met de nieuwe verantwoordelijkheden in het sociaal domein. De Raad concentreert zich in ... Lees meer ››

Identiteitspolitiek of het einde van de liberale democratie

24-11-2016
Femke Halsema sprak 23 november de jaarlijkse Rob-lezing uit, onder de titel 'Identiteitspolitiek of het einde van de liberale democratie'.  De tekst van de lezing is nog niet beschikbaar. TerugkijkenDe lezing is terug te zien via youtube:Identiteitspolitiek ... Lees meer ››

LIVE VOLGEN: Rob-lezing met Femke Halsema

22-11-2016
  Femke Halsema spreekt op 23 november de Rob-lezing uit onder de titel: 'Identiteitspolitiek of het einde van de liberale democratie’.   De lezing zit vol, maar u kunt deze live volgen via deze stream Uitzending is op ... Lees meer ››

Rob-lezing 2016 - Femke Halsema

17-11-2016
Femke Halsema spreekt dit jaar de Rob-lezing uit. Aanvankelijk was de titel: 'Democratie en de kwetsbaarheid van de rechtsstaat'. Maar Femke Halsema geeft graag de verkiezing van de toekomstige president Trump een plek in haar lezing. De lezing ... Lees meer ››
Alle items
Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen
Zoekformulier