Advies over hoe de aantrekkelijkheid van volksvertegenwoordigende functies in het decentrale bestuur kan worden vergroot

20-11-2017

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur gevraagd advies uit te brengen over hoe de aantrekkelijkheid van volksvertegenwoordigende functies in het decentrale bestuur kan worden vergroot.

 

Ook vraagt de minister hoe tijdbesteding, werkdruk, verantwoordelijkheid en beloning meer in balans kan worden gebracht. Ten slotte vraagt de minister of burgerschapsverlof eraan kan bijdragen dat het voor mensen aantrekkelijk is en blijft om zich als volksvertegenwoordiger in te zetten voor het openbaar bestuur.

 

Het advies wordt in het voorjaar 2018 verwacht.

 

 

Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen
Zoekformulier