Publicaties

Eerst de politiek dan de techniek

Aanbieding advies EPDT
11-1-2017
Steeds meer overheidstaken worden door gemeenten uitgevoerd; die staan het dichtst bij de mensen en kunnen maatwerk leveren. Jaarlijks geven gemeenten al bijna 60 miljard euro uit. Het is dus belangrijk dat deze financiën doelmatig zijn georganiseerd. Volgens de ... Lees meer ››

Evaluatie Raad voor de financiële verhoudingen

28-11-2016
Eens in de vijf jaar vindt een evaluatie van de Raad plaats. Gelet op de discussie over de toekomst van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) en de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) lag een evaluatie ... Lees meer ››

To Have the Swiss, but No Money

15-9-2016
Municipalities are very dependent on the central government for their income, and the notion of equality receives a great deal of attention in the distribution of these central resources. There is not much room for municipalities to levy their own ... Lees meer ››

Structureel Vangnet Inkomensdeel Participatiewet

6-7-2016
De Raad is voorstander van een eenvoudige vangnetregeling voor gemeenten die een tekort hebben op het budget voor de bijstand. Hij bepleit daarom een vangnet op basis van eenvoudige en eenduidige toelatingscriteria, zonder een inhoudelijke beoordeling van het beleid van ... Lees meer ››

Toekomstbestendige financiering waterbeheer

30-6-2016
In het voorjaar van 2014 verscheen een OESO-rapport over het waterbeheer in Nederland. De OESO concludeert dat de organisatie en de financiering van het Nederlandse waterbeheer goed op orde zijn (rapportcijfer 8,5). Maar om het bekostigingssysteem nog toekomstbestendiger te maken, zou het ... Lees meer ››

Advies verdeelmodel inkomensdeel participatiewet 2017

30-6-2016
De Raad voor de financiële verhoudingen stelt vast dat er sprake is van een betekenisvolle verbetering van het huidige verdeelmodel. Hij adviseert daarom het verdeelmodel in 2017 in te voeren. De Raad stelt echter wel voor om de centrumfunctie ... Lees meer ››

Wet wijziging inburgering

16-6-2016
Met dit wetsvoorstel van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, krijgt de gemeente nieuwe wettelijke taken in het inburgeringproces: het aanbieden van het participatieverklaringstraject en maatschappelijke begeleiding.   Dit sluit aan op het belang en de verantwoordelijkheid van gemeenten ... Lees meer ››

Jaarverslag 2015

9-6-2016
De gemeentefinanciën stonden in 2015 voor een belangrijk deel in het teken van de gevolgen van decentralisaties van taken in het sociale domein. Met name de wijze waarop de gemeenten de rijksbezuinigingen op de overgehevelde budgetten in beleid vertaalden, ... Lees meer ››

Wijziging van de Financiële-verhoudingswet

12-5-2016
De Raad voor de financiële verhoudingen is van mening dat de verantwoordelijkheid van de fondsbeheerders verder reikt dan het faciliteren van de verdeling, zoals provincies overeen zijn gekomen. Met de eis van unanimiteit is immers niet per definitie ... Lees meer ››

Wel Zwitsers, geen geld?

6-5-2016
Gemeenten zijn voor hun inkomsten sterk afhankelijk van het Rijk. Zij hebben in de afgelopen 20 jaar veel taken erbij gekregen, maar hun financiële ruimte is hetzelfde gebleven. De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) wil deze ... Lees meer ››
Alle items
Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen
Zoekformulier