Publicaties

Essaybundel Twee werelden verbinden

2-10-2017
Deze essaybundel is door de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) aangeboden aan de Raad voor het openbaar bestuur (ROB) om de overdracht van de adviestaak over de financiële verhoudingen te markeren.   De bundel werd ... Lees meer ››

Jaarverslag 2016

12-9-2017
Dit is het laatste jaarverslag van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv). Per 1 juli 2017 is de adviestaak van de Rfv overgegaan naar de Raad voor het openbaar bestuur (ROB). In dit laatste jaarverslag zijn daarom ook ... Lees meer ››

Financieel toezicht met een visie

6-7-2017
Financieel toezicht is een wezenlijk onderdeel van de checks and balances binnen het openbaar bestuur. De Raad voor de financiële verhoudingen onderzocht op welke wijze financieel toezicht door provincies op gemeenten een bijdragen leveren aan de kwaliteit van ... Lees meer ››

Economisch omgaan met financiële verhoudingen

30-6-2017
In dit advies staat de vraag centraal wat de betekenis is van de financiële verhoudingen voor (regionale) economisch opgaven. Lokale en regionale economische ontwikkelingen zijn van grote betekenis voor de economische groei van een land, en daarmee voor ... Lees meer ››

Advies verdeelmodel inkomensdeel Participatiewet (Pw) 2018

27-6-2017
Op verzoek van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid brengt de Raad voor de financiële verhoudingen advies uit over het verdeelmodel waarmee in 2018 de bijstandsbudgetten over gemeenten worden verdeeld. De Raad stemt in met dit verdeelmodel. Het ... Lees meer ››

Advies: Geld (om te) zorgen

13-6-2017
De opgave die gemeenten hebben in het sociaal domein is groot, maar het beleid van gemeenten heeft tijd nodig om vorm te krijgen. Daarvoor is onder meer rust en stabiliteit in budget en wet- en regelgeving nodig.   Dit adviseert ... Lees meer ››

Gemeenten reflecteren op hun nieuwe taken in het sociaal domein

26-5-2017
Gemeenten lijken hun nieuwe taken in het sociale domein, die zij sinds 1 januari 2015 na en omvangrijke decentralisatieoperatie moeten uitvoeren, inmiddels redelijk op orde te hebben. Zij vinden zelf dat de zorgbehoefte van hun inwoners en het aanbod van hulp nu ... Lees meer ››

Artikel 12 Vlissingen 2016

19-5-2017
Het artikel 12-rapport Vlissingen 2016 is een tussenbalans. De Raad voor de financiële verhoudingen stelt vast dat de sanering van de gemeentelijke begroting vooralsnog niet erg hoopvol stemt. De gemeente zal de uitgaven snel in lijn moeten brengen met ... Lees meer ››

Artikel 12 Ten Boer 2016

2-5-2017
De Raad voor de financiële verhoudingen stelt vast dat de financiële positie van de gemeente Ten Boer zich gunstig ontwikkelt. Niet alleen vertoont de meerjarenbegroting een positief structureel saldo, daarnaast beschikt de gemeente over de nodige ... Lees meer ››

Eerst de politiek dan de techniek

Aanbieding advies EPDT
11-1-2017
Steeds meer overheidstaken worden door gemeenten uitgevoerd; die staan het dichtst bij de mensen en kunnen maatwerk leveren. Jaarlijks geven gemeenten al bijna 60 miljard euro uit. Het is dus belangrijk dat deze financiën doelmatig zijn georganiseerd. Volgens de ... Lees meer ››
Alle items
Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen
Zoekformulier