Jaarverslag 2016

12-9-2017

Dit is het laatste jaarverslag van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv). Per 1 juli 2017 is de adviestaak van de Rfv overgegaan naar de Raad voor het openbaar bestuur (ROB). In dit laatste jaarverslag zijn daarom ook de eerste zes maanden van 2017 meegenomen.


Sinds 1997 heeft de Raad meer dan 260 adviezen uitgebracht over zeer uiteenlopende zaken betreffende de financiële verhoudingen. In 2016 heeft de Raad 10 adviezen uitgebracht en in 2017 nog 8. Naast adviezen over de laatste fase van herijking van het gemeentefonds, het provinciefonds, de bekostiging van de bijstand en artikel 12-adviezen, lag een zwaar accent op de heroverwegingen van de grondslagen van de huidige financiële verhoudingen.


Lees hieronder het complete Rfv jaarverslag 2016. 

 

Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen
Zoekformulier