Wat is een PAGO en is dit verplicht?

Wat is een PAGO en is dit verplicht?

Een gedreven team van gezonde en fitte medewerkers, dat is zonder twijfel wat iedere werkgever wil. Mensen die zich goed en gezond voelen op de werkvloer zorgen voor een hogere productiviteit en daar wordt iedereen alleen maar beter van. Het organiseren van een PAGO, of Preventief Medisch Onderzoek, zal je hier als werkgever bij helpen.

Wat is een PAGO onderzoek?

Een PAGO onderzoek heeft als doel om de werkgerelateerde gezondheidsrisico's op de werkvloer op te sporen en te analyseren. Dankzij de resultaten van het onderzoek kan dan vervolgens intensief gewerkt worden op het aanpakken van die risico's om zo voor iedereen binnen het bedrijf een veilige, zowel fysiek als mentaal, omgeving te creëren.

Is een PAGO onderzoek verplicht?

Ja, sinds 2002 is dit een wettelijke verplichting die vastgelegd werd in de Arbowet. Het is echter aan jou als werkgever om de concrete invulling van het onderzoek te bepalen. Je hebt dus de vrije keuze of je een PAGO aanbiedt of een PMO, wat staat voor Preventief Medisch Onderzoek. Beide kunnen uiteraard ook als je je volledig wil inzetten voor een veilige werkvloer met gezonde werknemers.

Hoe verloopt een PAGO onderzoek?

Een PAGO onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen. In eerste instantie krijgt de werknemer een vragenlijst die voor het onderzoek moet ingevuld worden en die ook voor het onderzoek al de aandacht van de bedrijfsarts zal krijgen. Daarna volgt het effectieve onderzoek waarbij bijvoorbeeld de body mass index bepaald wordt, maar waarbij tijdens een lichamelijk onderzoek ook aandacht besteed wordt aan net die gezondheidsrisico's die eigen zijn aan het werk. Een laatste stap is dat de werknemer een rapport krijgt van de resultaten die uit het onderzoek naar voor kwamen. Het advies stelt de werknemer in staat om concrete actie te ondernemen.

Hoe vaak moet een PAGO onderzoek uitgevoerd worden?

In de Arbowet werd niet vastgelegd wat de frequentie van de PAGO onderzoeken moet zijn; veel zal hier afhangen van de sector en van het aantal mogelijk gezondheidsrisico's. Sommige bedrijven nemen de frequentie op in de collectieve arbeidsovereenkomst, maar ook dit is geen verplichting.

Of je er nu als werkgever voor kiest om een PAGO of PMO aan te bieden, is je vrije keuze, maar inzetten op gezondheid en welzijn is een wettelijke verplichting en dat is een goede zaak. Werknemers worden aan zoveel gezondheidsrisico's blootgesteld dat niet inzetten op gezondheid alleen maar kan leiden tot meer ziekteverzuim en daar wordt helemaal niemand beter van. Staar je als werkgever dus niet blind op de wettelijke verplichting van deze onderzoeken, maar zie er mooie kansen in en ga er onmiddellijk actief en preventief mee aan de slag.