Hoge energieprijzen maken automatisering aantrekkelijker

Hoge energieprijzen maken automatisering aantrekkelijker

De inflatie heeft niet alleen de ‘gewone Nederlander’ hard geraakt. Ook bedrijven zijn hier flink door getroffen. Denk alleen maar aan de huidige energieprijzen. Dit is voor particulieren al ongelooflijk duur, maar wat als je als bedrijf enorm veel energie verbruikt? Dan gaan de kosten ook flink omhoog. Die moeten ook betaald kunnen worden en dat betekent in veel gevallen dat het weer doorberekend zal worden aan de klant. Dit heeft echter ook weer gevolgen voor de concurrentiepositie. In andere woorden: een duivels dilemma. Gelukkig zijn de meeste bedrijven erg vindingrijk gebleken de afgelopen jaren. Zo zijn er veel aanpassingen in het bedrijfsleven getroffen. Een van de belangrijkste veranderingen is dat automatisering nóg belangrijker is geworden. 

Slim gebruik van daluren 

Het gebruik van bijvoorbeeld CNC machines kan grote gevolgen hebben voor het kostenplaatje van een bedrijf. Met behulp van de apparatuur van edingcnc.com kan er snel meer winst worden behaald. Dit wordt bijvoorbeeld gerealiseerd door enkel van de machines en robots gebruik te maken tijdens de daluren. De kwaliteit van de productie blijft op peil, de hoeveelheden blijven gelijk en er zijn minder arbeidskrachten nodig om hetzelfde resultaat te behalen. Dit alles leidt tot een flinke kostenbesparing. Wanneer men het slim aanpakt, kan dit zelfs betekenen dat een productiebedrijf meer kan verdienen in deze tijd. Zeker als zij hun kosten lager weten te houden dan de concurrent.  

Automatisering biedt kansen 

Door de jaren heen is automatisering al steeds meer een belangrijk gegeven geworden binnen de huidige industriële sector. Dat kan ook niet anders. We leven nou eenmaal in een digitale samenleving. Ook zal de nieuwe generatie medewerkers veel beter geschoold zijn op het gebied van technologie. Zij zijn hier immers mee opgegroeid. Waar oudere werknemers nog vrijwel geen weet hebben van het gebruik van CNC machines, hebben jonge medewerkers nauwelijks software manuals nodig om hiermee uit de voeten te kunnen. Er komt straks een geheel nieuwe generatie aan die nooit anders heeft geweten dan dat er internet en computers waren. Dat biedt meer kansen en maakt dat de industrie ook verder zal veranderen. 

In financieel opzicht kan het ook bijna niet anders. Het overgrote deel van de productiebedrijven had vorig jaar een variabel contract. Dat betekende dat zij direct in aanraking kwamen met de hogere energieprijzen en er ook meteen actie moest worden ondernomen. In veel gevallen betekende dit inderdaad dat er meer gekort werd op personeel en dat er vaker voor automatisering en robotisering werd gekozen. 

Als er in de daluren verspaand wordt, heeft dit uiteindelijk ook gevolgen voor het netwerk in Nederland. Zeker als steeds meer bedrijven van deze mogelijkheid gebruik gaan maken. Dit zou betekenen dat het netwerk overdag veel minder belast wordt dan nu. Dat biedt voordelen. Het stroomnetwerk in ons land is vandaag de dag nou eenmaal al overbelast. CNC machines zijn grootverbruikers. Als bedrijven hier met name in de daluren gebruik van maken, levert dit dus ook voordelen op voor het stroomnetwerk. Het verbruik is dan beter verdeeld.