Ondernemen en de ARBO wet

Ondernemen en de ARBO wet

De ARBO wet

Bent u ondernemer dan moet u rekening houden met de eisen uit de ARBO wet. In de ARBO wet staat dat bedrijven BHV-ers moeten aanwijzen en er voor moeten zorgen dat deze goed zijn opgeleid. De risico's in een bedrijf bepalen hoeveel BHV-ers u moet hebben. De risico's van uw bedrijf bepaald u met een Risico inventarisatie en Evaluatie. Ook de Risico inventarisatie en Evaluatie is verplicht vanuit de ARBO wet. Heeft u deze niet dan kunt u hier ook direct een boete voor krijgen. Is er een bedrijfsongeval en heeft u geen Risico inventarisatie en Evaluatie dan kan het boetebedrag behoorlijk hoger uitvallen omdat u de medewerkers niet op de hoogte heeft gesteld van de risico's die er zijn binnen het bedrijf. Waar u ook rekening mee moet houden is dat u een arbeidsongeval moet melden als er blijvend letsel is, als er een ziekenhuisopname is of als er een dodelijk ongeval is. Het niet melden van een dergelijk ongeval kan u op een boete van € 50.000,00 komen te staan. Onze organisatie kan u ondersteunen in het opstellen van een Risico inventarisatie en Evaluatie en he bijbehorende plan van aanpak.

BHV

Ieder bedrijf dient voldoende BHV-ers te hebben die goed zijn opgeleid. Wilt u uw medewerkers een goede opleiding geven dan kunt u bij BHVcertificaat.online een e-learning boeken voor uw medewerkers. Deze e-learning is speciaal bedoeld voor bedrijven met een laag risico op incidenten. Denk hierbij aan kantoorpersoneel, winkelpersoneel of medewerkers die veel thuis werken. Er zijn twee verschillende modules beschikbaar. De BHV opleiding voor degene dien nog nooit kennis hebben gemaakt met de BHV en de BHV herhaling voor degene die al eerder een BHV opleiding hebben gevolgd. Tijdens deze BHV e-learning cursus maakt u uitgebreid kennis met alle facetten van de BHV. Tijdens deze lessen behandelen we levensreddende eerste hulp, de niet levensreddende eerste hulp, de brandbestrijding en de ontruiming. Dit alles volgens de richtlijnen die in Nederland gangbaar en breed geaccepteerd zijn door diverse organisaties. Bij een arbeidsongeval waarbij spoedeisende hulp noodzakelijk is moet u altijd 112 bellen. Zij ondersteunden de BHV-er en sturen als het nodig professionele hulp.