Hoe krijg ik energietoeslag?

Hoe krijg ik energietoeslag?

Energietoeslag is een bijdrage die je krijgt voor het gebruik van energie. Omdat de energieprijzen flink zijn gestegen, krijgen families die aan de eisen voldoen een tegemoetkoming om deze bedragen te kunnen betalen. Deze toeslagen zijn bedoeld om mensen met een lager inkomen te helpen bij het betalen van de rekeningen voor energie en gas. Voorheen lag het eenmalige bedrag dat je hiervoor kreeg op 800 euro, maar dit is onlangs verhoogd naar 1.300 euro. Dit bedrag is ook belastingvrij en heeft geen invloed op andere regelingen en toeslagen.

Heb jij recht op energietoeslag, maar heb je geen brief of geld ontvangen? Dan kun je de energietoeslag zelf aanvragen bij de gemeente. Meestal krijg je dit bedrag dan in twee delen toegestuurd.

Aanvraag energietoeslag

Aan het aanvragen van energietoeslag zitten een aantal voorwaarden verbonden. Zo is er een vermogenstoets, om te bepalen of je inkomen rond het sociaal minimumbedrag zit. Of je dit bedrag ontvangt via werk of een uitkering, maakt hierbij niet uit. Verdien je meer geld dan het sociaal minimum, dan kan het zijn dat je alsnog recht hebt op energietoeslag. Dit hangt dan meestal af van de gemeente waarin je woont. In de meeste gemeenten mag je niet boven een bedrag van 120 procent van het sociaal minimum zitten. Heb je een IAOW, IOAZ, Bbz of een bijstand uitkering? Dan heb je automatische recht op dit bedrag en hoef je meestal niets te doen of te regelen.

Energietoeslag aanvragen gemeente

Heb je geen energietoeslag ontvangen, maar denk je hier wel recht op te hebben? Dan kun je dit alsnog proberen te regelen via de gemeente. Dit is meestal geen probleem, maar hoe eerder je dit doet, hoe beter. Neem contact op met de gemeente en vraag om een formulier voor een aanvraag. Heb je al andere toeslagen, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag of kinderopvangtoeslag? Dit heeft geen invloed op het aanvragen van energietoeslag. Je kunt dit dus alsnog krijgen. Heb je de energietoeslag aangevraagd en is je verzoek goedgekeurd? Dan zal het bedrag naar je worden toegestuurd. Afhankelijk van de gemeente kan dit gespreid worden in meerdere bedragen.

Aanvragen energietoeslag

Niet alle families die recht hebben op energietoeslag zijn altijd bekend bij de gemeente. Het kan dus zijn dat je niet automatisch benaderd wordt door de gemeente zelf. In dat geval is het belangrijk om zelf de energietoeslag aan te vragen via een formulier. Check van te voren even of je aan de eisen voldoet en ga hier vervolgens zelf achteraan. Voor het aanvragen van energietoeslag moet je ouder zijn dan 21 jaar. Ook je leefsituatie en je inkomen zijn van belang. Specifieke regels kunnen verschillen per gemeente, dus kijk even op de website van de gemeente waar jij woont, of neem contact op via de telefoon.