Alles wat je moet weten over de transitievergoeding

Alles wat je moet weten over de transitievergoeding

Een transitievergoeding is een term die je wellicht hebt horen vallen bij ontslagzaken in Nederland. Maar wat houdt het eigenlijk in en hoe wordt het berekend? In deze blog gaan we dieper in op de transitievergoeding, wat het precies is en welke factoren een rol spelen bij de berekening ervan. 

Wat is een transitievergoeding? 

De transitievergoeding is een wettelijke vergoeding die een werknemer kan ontvangen bij ontslag. Het doel van deze vergoeding is om de overgang van werk naar werk te vergemakkelijken en de financiële gevolgen van ontslag te verzachten. Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 heeft vrijwel elke werknemer recht op een transitievergoeding bij beëindiging van het dienstverband, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.  

Voorwaarden voor het ontvangen van een transitievergoeding 

Om in aanmerking te komen voor een transitievergoeding moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 

Arbeidsovereenkomst: De werknemer moet een arbeidsovereenkomst hebben, ongeacht de duur van het dienstverband. 

Beëindiging door werkgever: De transitievergoeding wordt meestal toegekend als het initiatief voor beëindiging van het dienstverband bij de werkgever ligt, bijvoorbeeld bij ontslag door reorganisatie of langdurige arbeidsongeschiktheid. 

Dienstverband langer dan 24 maanden: De werknemer moet langer dan 24 maanden in dienst zijn geweest om aanspraak te maken op een transitievergoeding. 

Hoe bereken je de transitievergoeding? 

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van verschillende factoren. De hoogte van de transitievergoeding bereken je door 1/3 bruto maandsalaris per dienstjaar. Bij een dienstverband van bijvoorbeeld 12 jaar is er recht op 12 jaar x 1/3 = 4 bruto maandsalarissen. De maximale transitievergoeding bedraagt €94.000 bruto of één jaarsalaris indien je meer verdient dan €94.000. 

Vaststellingsovereenkomst 

Wanneer beide partijen besluiten uit elkaar te gaan, wordt er een vaststellingsovereenkomst opgemaakt hierin staan zaken zoals de hoogte van transitievergoeding in vermeld. Ook de reden van ontslag, uitbetaling van vakantiegeld en dagen en de opzegtermijn staat in een vaststellingsovereenkomst. Kortom een zeer belangrijke overeenkomst voor beide partijen. 

De transitievergoeding is een belangrijk aspect van het Nederlandse arbeidsrecht en heeft tot doel werknemers te ondersteunen bij de overgang tussen banen. Door de juiste berekening toe te passen, kunnen zowel werkgevers als werknemers een duidelijk beeld krijgen van wat redelijk is bij het beëindigen van een dienstverband. Het is essentieel om op de hoogte te zijn van de voorwaarden en factoren die van invloed zijn op de transitievergoeding om een eerlijke en rechtvaardige afhandeling van ontslagzaken te waarborgen.