Hoe het berekenen van de integrale kostprijs bijdraagt aan een winstgevende onderneming

Hoe het berekenen van de integrale kostprijs bijdraagt aan een winstgevende onderneming

Elke onderneming wil winstgevend zijn. Om dit te bereiken is het van belang om de integrale kostprijs zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen. Door deze kostprijs continu te monitoren, kan een onderneming steeds gerichtere beslissingen nemen en blijven optimaliseren. In dit artikel leggen we uit hoe je de integrale kostprijs berekent en waarom dit zo belangrijk is voor een succesvolle onderneming.

Wat is een integrale kostprijs?

De integrale kostprijs is de totale kostprijs van een product of dienst, inclusief alle indirecte kosten. Denk hierbij aan overhead- en administratieve kosten, maar ook aan onderhoudskosten of rentekosten. De integrale kostprijs is dus een totaalbedrag van alle (directe en indirecte) kosten die gemoeid zijn met het maken van een product of het leveren van een dienst.

Waarom is het berekenen van de integrale kostprijs zo belangrijk?

Om winstgevend te zijn is het van cruciaal belang dat je weet wat de totale kostprijs is van je product of dienst. Alleen op deze manier kan je namelijk bepalen of je een product of dienst tegen een winstgevende prijs aanbiedt. Bovendien is het met behulp van de integrale kostprijs mogelijk om (potentiële) verliespunten in kaart te brengen. Door deze punten te monitoren en bij te sturen, kan je jouw onderneming optimaliseren.

Hoe bereken je de integrale kostprijs?

Er zijn verschillende manieren om de integrale kostprijs te berekenen. Een van de meest gangbare methodes is door gebruik te maken van een kostprijskaart. In een kostprijskaart worden alle (directe en indirecte) kosten verzameld die gemoeid zijn met het maken van een product of het leveren van een dienst. Met behulp van deze kostprijskaart is het mogelijk om snel en eenvoudig de integrale kostprijs te berekenen.

Een andere methode is door gebruik te maken van de Activity Based Costing (ABC) methode. Bij deze methode worden alle kosten toegewezen aan verschillende activiteiten die nodig zijn om een product of dienst te leveren. Op basis van deze activiteiten wordt vervolgens de integrale kostprijs berekend.

Zijn er systemen waar ik gebruik van kan maken?

Als je een kostprijsberekening horeca wil maken zie je dat er heel veel verschillende factoren zijn die van invloed zijn op de kostprijs en dat het berekenen best gecompliceerd kan zijn. Er zijn verschillende software beschikbaar die je kostprijsberekening kan automatiseren. Op deze manier hoef je niet alles zelf uit te rekenen en ben je er zeker van dat alle factoren meegenomen worden in de berekening. Meer weten over horeca software? Kijk online naar alle mogelijkheden om dit proces te automatiseren. Wij denken dat dit zich zeker terug verdiend.