Logo

Datum: Donderdag 30 november
Tijd: 14:00-17:00
Plaats: Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75, Den Haag

 

Uitnodiging symposium 'Democratie is méér dan politiek alleen'

 


Geachte genodigde,

Hierbij nodig ik u van harte uit voor het symposium 'Democratie is méér dan politiek alleen' op donderdag 30 november in Den Haag.

Burgers zijn meer dan alleen staatsburgers. Zij verlangen ook buiten politieke instituties, in hun eigen leefwereld, reële invloed ter behartiging van hun individuele en collectieve belangen. Nu hebben burgers nog al te vaak weinig invloed op het reilen en zeilen van hun woningcorporaties, zorginstellingen en onderwijsorganisaties.
Burgers worden in het algemeen nog onvoldoende uitgedaagd door hun maatschappelijke organisaties om zélf, als individu en als collectief, mee te denken, mee af te wegen, (mee) te beslissen en (mee) uit te voeren.

Maar er zijn ook goede voorbeelden. Wat zijn de specifieke kenmerken daarvan? Wat wordt daarbij van de overheid verwacht? Hoe verhouden vormen van formele en informele zeggenschap zich tot elkaar (feitelijk en idealiter) en hoe gaan maatschappelijke organisaties om met verschijnselen van de ‘diplomademocratie’? Wat kunnen maatschappelijke organisaties van elkaar leren? Hoe kunnen burgers zich – weer – eigenaar voelen van, en zich betrokken voelen bij, ‘hun’ maatschappelijke organisaties?

Deze vragen komen aan bod op een symposium 'Democratie is méér dan politiek alleen' van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Aanleiding voor deze bijeenkomst is het advies ‘Democratie is méér dan politiek alleen’ dat de Raad eind juni 2017 heeft gepubliceerd. 

  

Datum: donderdag 30 november 2017
Tijd: 14:00 - 17:00, incl. hapje en drankje
Plaats: Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75, Den Haag (nabij station Hollands Spoor), zaal OVK-043


Programma
13.30 uur: Ontvangst
14.00 uur: Welkom door Rien Fraanje, secretaris-directeur ROB
14.05 uur: Korte introductie op het ROB-advies ‘Democratie is méér dan politiek alleen’
                 Pieter de Jong, adviseur bij de ROB
14.10 uur: Het belang van zeggenschap/eigenaarschap van burgers in
                 maatschappelijke sectoren. 
                 Paul Doop, bestuursvoorzitter van de stichting
                 Haaglanden Medisch Centrum
14.25 uur: Casus volkshuisvesting
                 Elke Heidrich, directeur Wonen bij woningcorporatie
                 Eigen Haard (Amsterdam e.o.)
14.40 uur: Casus zorg
                 Diana Kole, themacoördinator en kennismanager
                 Waardigheid & Trots bij Vilans
14.55 uur: Casus onderwijs
                 Frans de Vijlder, lector Goed Bestuur en
                 Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties aan
                 de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
15.10 uur: Paneldiscussie met de sprekers onder leiding van Rien Fraanje
15.50 uur:  Afsluiting
16.00 uur:  Hapje en drankje
17.00 uur:  Einde bijeenkomst

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deelname door een e-mail te sturen naar: rob-rfv@rob-rfv.nl


Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Pieter de Jong
E: Pieter.Jong@rob-rfv.nl
T: 06-11794389

 

Met vriendelijke groeten,


Rien Fraanje
Secretaris-directeur Raad voor het Openbaar Bestuur

 


Lees meer