Logo

Datum: 21 april 2016
Tijd: 10:00-10:45 uur
Plaats: Den Haag, Wandelganger 1

 

Uitnodiging presentatie advies 15,9 uur

De verbindende rol van het raadslid in een vitale democratie

 

Geachte heer/mevrouw,

Namens de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) nodig ik u van harte uit voor de presentatie van het advies 15,9 uur aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ronald Plasterk. De presentatie vindt plaats op donderdag 21 april 2016  in Nieuwspoort.

De rol van het raadslid
Het krachtenveld rond de gemeente verandert ingrijpend. Er zijn meer spelers, andere verhoudingen, rijkstaken worden gedelegeerd, de relatie met autonome professionele organisaties moet opnieuw worden uitgevonden. Welke rol raadsleden daarin kunnen spelen is nog onvoldoende doordacht. Veel maatschappelijke initiatieven vragen van de gekozen volksvertegenwoordigers een nieuwe plaatsbepaling. De rol van de lokale media verandert, sociale media creëren hun eigen werkelijkheid. Tegen de achtergrond van deze forse veranderingen dringt zich de conclusie eenvoudig op: er moet binnen de beschikbare tijd gekozen worden. Hoe meer bewust die keuze wordt gemaakt, des te beter dat zal lukken.

De gemeenteraad als volksvertegenwoordiging kan niet meer alleen leunen op de discussies binnen politieke partijen of op individuele contacten die raadsleden in hun gemeente hebben. De wereld van buiten naar binnen brengen, de raadszaal in, vraagt om een grondige verandering van de gegroeide cultuur. De Raad voor het openbaar bestuur beoogt met dit compacte, op de praktijk gerichte advies een bijdrage aan die heroriëntatie te leveren.

Programma
09:30 uur: inloop
10:00 uur: presentatie advies door de voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur, Jacques Wallage
10:10 uur: reactie van minister Plasterk
10:25 uur: reactie van mevrouw Gehrke, voorzitter VNG-commissie voor raadsleden en griffiers 
10:40 uur: afsluiting

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, telefoon 070 426 7540 of via rob-rfv@rob-rfv.nl

Aanmelden
Gelieve u aan te melden via rob-rfv@rob-rfv.nl

 

Hartelijke groeten,


Jacques Wallage
Voorzitter Raad voor het openbaar bestuur