Toespraken van de voorzitter

Afscheidsspeech Jacques Wallage

30 juni 2017
Na twee termijnen nam Jacques Wallage op 29 juni 2017 afscheid als voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur.Zijn afscheidsspeech 'Geen democratie voor een koopje' kunt u hieronder downloaden. Lees meer ››

Interview met BNR over minderheidskabinet

20 juni 2017
Op maandag 19 juni werd Jacques Wallage geïnterviewd door BNR radio over een minderheidskabinet.   'Als het heel lastig is en je heel veel partijen nodig hebt, moet je open nadenken over een minderheidskabinet.' Dat zegt oud-PvdA-informateur Jacques ... Lees meer ››

De kloof als kwestie, Vereniging Friese Gemeenten

4 april 2017
Op de algemene ledenvergadering van de Vereniging Friese Gemeenten verzorgde Jacques Wallage de inleiding. ‘De kloof als kwestie’ was het thema.   "Wat is de kloof niet: een gebrekkige representatie van opvattingen, de Stem des Volks klinkt luid ... Lees meer ››

Symposium 'Vertrouwen in de overheid en het recht'

18 januari 2017
Op het symposium ‘Vertrouwen in de overheid en het recht. Van theorie naar praktijk’, op 18 januari 2017 in Leiden, sprak Jacques Wallage over de vertrouwensrelatie tussen burger en overheid.   “Er tekent zich al een aantal jaren een ... Lees meer ››

Keynote tweede jaarcongres public trust and public law

12 december 2016
Jacques Wallage, voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur, sprak vrijdag 9 december op het tweede jaarcongres public trust and public law.   Met het hoeden van de rechtsstaat kun je nooit te vroeg zijn. En met de zorg om ... Lees meer ››

Conferentie De responsieve rechtsstaat

27 september 2016
Op de conferentie 'De responsieve rechtsstaat' van het ministerie van BZK en V&J, sprak Jacques Wallage over het advies 'Hoe hoort het eigenlijk? Passend contact tussen overheid en burger'.   "Procedurele rechtvaardigheid is inmiddels als ... Lees meer ››

Video over advies 15,9 uur

25 april 2016
Raadsleden besteden gemiddeld 15,9 uur aan hun raadswerk. Ze krijgen steeds meer te doen, maar er komt niet meer tijd beschikbaar. Daarom moeten er keuzes worden gemaakt. Gemeenteraadsleden dienen meer tijd te besteden aan de dialoog met de samenleving, en minder ... Lees meer ››

Interview Radio 1 - over het werk van raadsleden

22 april 2016
In het programma De Ochtend van Radio 1 werd Jacques Wallage geïnterviewd over het advies 15,9 uur.   Het interview is hier terug te luisteren Lees meer ››

Productie is footloose geworden, de burger ook; besturingsfilosofie moet opnieuw doordacht worden

28 januari 2016
Jacques Wallage sprak donderdag 28 januari op het afscheid van Henry Meijdam, Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur.   De speech heeft als titel: Productie is footloose geworden, de burger ook; besturingsfilosofie moet opnieuw doordacht worden.   "De uitnodiging om vandaag ... Lees meer ››

Presentatie Wisselwerking aan Stadsregio Amsterdam

26 januari 2016
Op de conferentie van Stadsregio Amsterdam presenteerde Jacques Wallage het advies Wisselwerking.   “De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) heeft met het advies Wisselwerking gekozen voor een fel realistische benadering. Opschalen naar een regionaal verband met name rond ... Lees meer ››

Toespraak presentatie Wisselwerking

16 december 2015
De voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur, Jacques Wallage, overhandigde woensdag 16 december het advies Wisselwerking aan minister Plasterk.   Wat betekent het voor het functioneren van de lokale democratie als steeds meer belangrijke taken niet meer lokaal worden ... Lees meer ››

Spijkers met koppen

12 oktober 2015
In het radioprogramma 'Spijkers met koppen' spreekt Jacques Wallage op 10-10-2015 onder meer over democratie, de verticale en horizontale besturingsstijl en het Rob-advies 'Sturen en verbinden'.    Het fragement is terug te luisteren op ... Lees meer ››

Toespraak presentatie Sturen en verbinden

2 oktober 2015
Tijdens de presentatie van het advies 'Sturen en verbinden, naar een toekomstbestendige Rijksoverheid' spreekt Jacques Wallage over een toekomstbestendige Rijksoverheid gezien in de maatschappelijke context waarin de politiek, het bestuur en de ambtelijke organisatie moeten functioneren. Lees meer ››

Toespraak voorjaarscongres Divosa

26 mei 2015
Jacques Wallage sprak donderdag 21 mei op het voorjaarscongres van Divosa in Groningen.   "We zijn hier gewend om van de nood een deugd te maken. Je kunt de perifere ligging van Groningen als een probleem zien, maar wij zijn getraind ... Lees meer ››

Over Sustainable Society en sociale duurzaamheid

30 april 2015
In Noorderbreedte staat een interview met Jacques Wallage over de duurzame samenleving. "Hoe kunnen we zonder al te veel spanningen samenleven? Wat zijn randvoorwaarden voor een goed bestaan? Volgens RUG-hoogleraar Jacques Wallage, nauw betrokken bij het universitaire speerpunt Sustainable Society, ... Lees meer ››

Het openbaar bestuur is te belangrijk om aan juristen over te laten

31 maart 2015
Op het Slotcongres Beter en Concreter sprak Jacques Wallage over de adviezen Loslaten in Vertrouwen en Hoe hoort het eigenlijk?.   “Daar is veel belangstelling voor. De rapporten zijn duizenden keren gedownload en als je kijkt naar programma’... Lees meer ››

Jacques Wallage op het LPB congres: “Denk in horizontale verbanden”

9 december 2014
Op het congres van het LPB, platform voor wijkgericht werken, sprak Jacques Wallage over de veranderende verhoudingen tussen overheid en samenleving. Over de verticale wereld (de systeemwereld) en de horizontale wereld (de netwerksamenleving) en de verbinding die daar tussen gelegd ... Lees meer ››

Toespraak Jacques Wallage op het NVRR jaarcongres

26 mei 2014
De volkvertegenwoordiging heeft er recht op te weten hoe zaken scheef zijn gelopen. Op die informatie kan een bestuurder worden aangesproken. In plaats van ‘schuld en boete’ gaat het dan primair om ‘de feiten en de verantwoording&... Lees meer ››

Sterke en geïnteresseerde overheid in belang van democratie

6 januari 2014
De meeste politieke partijen in Nederland vinden dat de overheid kleiner moet. Het tegengeluid komt van Jacques Wallage: de samenleving heeft een overheid nodig met oprechte interesse in de burger en die de rol van haar bureaucratie op waarde weet ... Lees meer ››

Met Europa verbonden

25 november 2013
Bij de presentatie op 25 november 2013 van het advies 'Met Europa verbonden' ging Rob-voorzitter Jacques Wallage in op de betekenis van Europa voor land, proincie, gemeente en uiteraard de burger. Lees meer ››

Keynote Jacques Wallage over huiselijk geweld en kindermishandeling

19 november 2013
Op 18 november 2013 hield Jacques Wallage op het Landelijk Congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling de keynote. Hij gaat in op schuld en op verantwoordelijkheden bij geweld achter de voordeur. Hij maakt onderscheid tussen de verantwoordelijkheid van de professionals en die van ... Lees meer ››

Inleiding Jacques Wallage over procedurele rechtvaardigheid

7 november 2013
Op 7 november 2013 sprak Jacques Wallage, voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur, in Tilburg op een bijeenkomst van de vereniging voor bestuursrechtdeskundigen in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken over procedurele rechtvaardigheid. Belangrijker nog dan de beleidsbeslissingen zelf, ... Lees meer ››

Godshuizenlezing 2013 door Jacques Wallage in Den Bosch

28 juni 2013
Op 28 juni hield Jacques Wallage de Godshuizenlezing 2013 in Den Bosch onder titel Over professionele organisaties en "heel de mens". Lees meer ››

Loslaten in vertrouwen

23 november 2012
De Raad voor het openbaar bestuur presenteerde op 22 november zijn advies 'Loslaten in vertrouwen' en een cahier met bijdragen van vele adviesraden over het thema vermaatschappelijk. De voorziter van de Raad voor het openbaar bestuur, Jacques Wallage, lichtte het ... Lees meer ››

Apps moeten bijdragen aan betekenisvolle dialoog

10 september 2012
Op het congres 'Apps voor democratie' op 8 september jongstleden betoogde Jacques Wallage dat nieuwe ICT-mogelijkheden en toepassingen zoals apps moeten bijdragen aan een betekenisvolle dialoog. Het louter beschikbaar komen van meer informatie is niet genoeg om de democratie&... Lees meer ››

Verhouding politiek-wetenschap vraagt om begrip

7 juni 2012
Jacques Wallage, voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur, was keynote-spreker op het congres Bestuur is Informatie op 7 juni aan de Universteit Tilburg. Hij ging uitvoerig in op de relatie tussen politiek en wetenschap. Beide hebben elkaar nodig ... Lees meer ››

Relatie (politiek) bestuurder en ambtenaar

5 maart 2012
Op 5 maart 2012 hield de voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur, Jacques Wallage, een toespraak over de verhouding tussen de (politieke) bestuurders en de ambtelijke organisatie. "Hun rol en positie is fundamenteel verschillend", aldus Wallage. En het openbaar bestuur ... Lees meer ››
Minder items
Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen
Zoekformulier