De kloof als kwestie, Vereniging Friese Gemeenten

4 april 2017

Op de algemene ledenvergadering van de Vereniging Friese Gemeenten verzorgde Jacques Wallage de inleiding. ‘De kloof als kwestie’ was het thema.

 

"Wat is de kloof niet: een gebrekkige representatie van opvattingen, de Stem des Volks klinkt luid en duidelijk genoeg door. En nieuwe bewegingen krijgen kennelijk alle kans. Geldt ook voor de ‘anti-systeem’ sentimenten in de samenleving.

Wat wel:
- Een groot cultuurverschil tussen de horizontale netwerksamenleving en de verticale instituties(beheersen/regels vs dialoog/beïnvloeding).
- Consequenties van individualisering en emancipatie zijn nog onvoldoende tot het politieke domein doorgedrongen; kiezers geven wel richting, maar geen mandaat.
- Politieke partijen zijn de zwakke schakel geworden; 2,3% is nog lid, waarvan slechts 10% actief. De recrutering is te smal (veel ambtenaren in politieke organen, te weinig zelfstandige ondernemers).
- Opleiding is de bepalende factor; parallelle groepen met totaal verschillende aspiraties als het om deelname gaat."

 

De aantekeningen van de hele speech zijn hieronder te downloaden.

 

 

Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen
Zoekformulier