Jaarverslag 2016

3-5-2017 | Jaarverslag

In het Jaarverslag 2016 legt de Raad voor het openbaar bestuur verantwoording af over zijn adviezen en activiteiten van het afgelopen jaar.

 

De Raad voor het openbaar bestuur heeft in 2016 veel aandacht gegeven aan de ontwikkeling van het lokale openbaar bestuur en de lokale democratie.
Verder heeft de Raad ervoor gepleit om de volksvertegenwoordigende rol van de gemeenteraad te versterken, en heeft de Raad aandacht gegeven aan de noodzakelijke kwaliteitsbevordering van de volksvertegenwoordigers en bestuurders.

 

De Raad heeft zich gebogen over de relatie tussen de aard van het ambt en de aanstellingswijze van de burgemeester. De Raad heeft een stevig pleidooi gehouden het debat over de aanstellingswijze niet los te zien van de opvattingen over het ambt.

 

Naast deze hoofdthema's heeft de Raad diverse bijeenkomsten georganiseerd, waaronder een VNG-deel congres en de Rob-lezing met Femke Halsema. In dit jaarverslag kunt u daar meer over lezen.

 

 

Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen
Zoekformulier