Werkprogramma 2016

22-9-2015 | Werkprogramma

Het werkprogramma 2016 van de Raad voor het openbaar bestuur is vastgesteld. Hierin staan de voornemens voor adviestrajecten die de Raad in 2016 ter hand zal nemen.

 

Adviesthema’s voor 2016

1. Directe democratie in het maatschappelijke domein

2. De kwaliteit van democratie en bestuur in het licht van de decentralisaties (vervolg)

3. Systeemverantwoordelijkheid en bestuurlijke verhoudingen

4. De regio en stedelijke ontwikkeling: bestuurlijke kansen en risico’s

5. Nieuwe uitgangspunten/ grondslagen voor financiële verhoudingen

6. Publieke sturing en verantwoording bij de samenloop van publieke en private geldstromen

7. Bestuur en veiligheid

 

Daarnaast zet de Raad zich in voor een goede opvolging van eerder uitgebrachte adviezen, organiseert hij discussies en expert-meetings of participeert daarin en organiseert de Raad jaarlijks de Rob-lezing.

 

Meerjarig werkprogramma
Het meerjarig werkprogramma van de Raad geeft de bredere context aan van waaruit het werkprogramma is opgesteld.

 

Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen
Zoekformulier