Publicaties

Rob-lezing met Femke Halsema

29-3-2017
Femke Halsema sprak in november 2016 de jaarlijkse Rob-lezing uit. De lezing is nu beschikbaar onder de titel: 'Wie is het meest gekwetst? Identiteitspolitiek of het einde van de pluriforme samenleving'.   "Tijdens een etentje, kort na de ... Lees meer ››

Het regeerakkoord als startdocument

22-1-2017
In een meerpartijendemocratie maken coalitiepartners afspraken met elkaar en leggen deze vast in een regeerakkoord. In de loop der tijd zijn deze regeerakkoorden omvangrijker, gedetailleerder en dwingender van karakter geworden. De Raad voor het openbaar bestuur pleit voor een ... Lees meer ››

De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor systemen

7-11-2016
Systeemverantwoordelijkheid; een begrip waarover recent veel gepubliceerd is. In gesprekken tussen Rijksoverheid en andere overheden wordt het begrip vaak gebruikt om aan te geven dat de uitvoering weliswaar buiten de Rijksoverheid is belegd, maar dat de eindverantwoordelijkheid nog steeds onveranderd ... Lees meer ››

Niet alleen een ambt, ook een ambacht

31-10-2016
Het lokale bestuur staat onder grote druk. Het zijn geen geringe opgaven waarvoor gemeentelijke bestuurders passende oplossingen moeten vinden. Werkgelegenheid en economische opgaven, de zorg voor huisvesting, onderwijs, veiligheid, de strijd tegen criminaliteit, de recente decentralisaties in het sociale domein ... Lees meer ››

Werkprogramma 2017

3-10-2016
Het werkprogramma 2017 van de Raad voor het openbaar bestuur is vastgesteld.  U vindt deze in onderstaand document. Naast de doorlopende adviestrajecten en de nieuwe adviesthema's zet de Raad zich in voor een goede opvolging van eerder ... Lees meer ››

Politieke versnippering

30-6-2016
Naar alle verwachting staat Nederland na de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 een gecompliceerde coalitievorming te wachten. Dit komt door twee politieke ontwikkelingen: de aanwezigheid van meer middelgrote partijen in het parlement (politieke versnippering) en beweeglijk stemgedrag van kiezers (volatiliteit).Bij ... Lees meer ››

Begin bij het begin

20-6-2016
Over de rol, positie en aanstellingswijze van de burgemeester woedt al lang een debat. Wat is de beste aanstellingswijze; kiezen de inwoners zelf hun burgemeester, of kiest de gemeenteraad? Er zijn diverse wijzen van aanstelling. Elke wijze heeft andere gevolgen ... Lees meer ››
Adviesoverhandiging 15,9 aan minister Plasterk

Advies 15,9 uur

21-4-2016
Raadsleden besteden gemiddeld 15,9 uur aan hun raadswerk. Ze krijgen steeds meer te doen, maar er komt niet meer tijd beschikbaar. Daarom moeten er keuzes worden gemaakt. Gemeenteraadsleden dienen meer tijd te besteden aan de dialoog met de samenleving, en minder ... Lees meer ››

Jaarverslag Raad voor het openbaar bestuur 2015

6-4-2016
De decentralisaties in het sociale domein, democratische innovatie, veiligheid en bestuur; een greep uit de hoofdthema’s van 2015. De Raad voor het openbaar bestuur heeft in dat jaar een aantal adviezen daarover uitgebracht.   In dit jaarverslag legt ... Lees meer ››

Het puberbrein van de overheid

5-4-2016
  Overheidsorganisaties hebben hun informatie niet op orde. Daarvan hebben ze niet alleen zelf last, ook burgers worden hiervan de dupe. Als overheden met elkaar of met maatschappelijke organisaties in ketens samenwerken, worden de problemen nog groter. Dat constateren de&... Lees meer ››

Rob-lezing 2015

13-1-2016
Nick Clegg sprak op 19 november 2015 de Rob-lezing uit. In de Kloosterkerk in Den Haag hield hij een zeer boeiend betoog onder de titel 'Democracy and the EU – the debate on the future of Europe'.   ... Lees meer ››
Rob-voorzitter Jacques Wallage overhandigt advies 'Wisselwerking' aan minister Plasterk.

Wisselwerking

16-12-2015
  Woensdag 16 december heeft de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) het advies Wisselwerking overhandigd aan de minister Plasterk. Het advies Wisselwerking is een vervolg op het eerder verschenen advies Democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden.   Veel gemeenteraadsleden hebben het gevoel ... Lees meer ››

Sturen én verbinden

1-10-2015
De Raad voor het openbaar bestuur heeft aan minister Blok het advies 'Sturen én verbinden' overhandigd; een advies over de organisatie en werkwijze van de Rijksoverheid. De huidige hiërarchische organisatie van de Rijksoverheid zit de ... Lees meer ››

Werkprogramma 2016

22-9-2015
Het werkprogramma 2016 van de Raad voor het openbaar bestuur is vastgesteld. Hierin staan de voornemens voor adviestrajecten die de Raad in 2016 ter hand zal nemen.   Adviesthema’s voor 2016 1. Directe democratie in het maatschappelijke domein 2. ... Lees meer ››

Jaarverslag 2014

4-6-2015
Het jaarverslag 2014 van de Raad voor het openbaar bestuur is uit. Hierin legt de Raad verantwoording af over zijn adviezen en activiteiten van het afgelopen jaar. Lees meer ››

Democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden

20-1-2015
Op initiatief van de Tweede Kamer heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Raad voor het openbaar bestuur gevraagd te adviseren over de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden.   Nu er wordt gedecentraliseerd gaan er meer taken en bevoegdheden ... Lees meer ››

Werkprogramma 2015

8-1-2015
Het werkprogramma 2015 van de Raad voor het openbaar bestuur is vastgesteld. Het kent vier hoofdthema’s: De decentralisaties in het sociale domein: eerste leerervaringen De stad als broedplaats van democratische innovatie Nieuwe profielen en competenties voor politici en ... Lees meer ››

Nationaal investeren in lokaal veiligheidsbeleid

10-12-2014
Op verzoek van minister Opstelten heeft de Raad voor het openbaar bestuur een strategische agenda voor lokale veiligheid opgesteld, in dialoog met lokale betrokkenen. De Raad verwacht dat de strategische agenda de komende jaren een rol gaat spelen in het ... Lees meer ››

Rob-lezing 2014: De centralisatie in openbaar besturen

13-11-2014
De Rob-lezing stond dit jaar in het teken van de (de)centralisaties. De lezing werd gehouden door Dr. W.B.H.J. (Wim) van de Donk, onder de titel: 'De centralisatie in openbaar besturen. Over dunne denkramen, pertinente pragmatiek en ... Lees meer ››

Signalement wachtgeldregeling

27-10-2014
De Raad voor het openbaar bestuur heeft een signalement opgesteld over de betekenis van de wachtgeldregeling voor politieke ambtsdragers en volksvertegenwoordigers. Dit komt voort uit de zorg,  die eerder dit jaar in een aantal vergaderingen van de Raad aan ... Lees meer ››

Veiligheid en verantwoordelijkheid in het sociale domein

11-9-2014
Wat betekent de veranderende rolverdeling tussen overheid en samenleving voor de omgang met veiligheidsvraagstukken in het sociale domein? Deze vraag staat centraal in het briefadvies ‘Veiligheid en verantwoordelijkheid in het sociale domein’ van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (... Lees meer ››

Een blik voorbij afwegingskaders

26-6-2014
Op verzoek van de bewindspersonen van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft de Raad voor het openbaar bestuur bijgedragen aan het adviestraject onder coördinatie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid over afwegingskaders in het risicobeleid op het domein ... Lees meer ››

Jaarverslag 2013 Rob

23-6-2014
De Raad voor het openbaar bestuur heeft zijn jaarverslag 2013 gepubliceerd. Daarin legt de Raad verantwoording af over zijn adviezen en activiteiten van het afgelopen jaar. Lees meer ››

Hoe hoort het eigenlijk? Passend contact tussen overheid en burger

12-6-2014
Hoewel passend contact de waardering voor en legitimiteit van de overheid aanzienlijk vergroot, terwijl het de kosten verlaagt, lukt het slechts een handjevol overheidsorganisaties deze andere manier van werken structureel en organisatiebreed in te voeren. Hoe kan dat? De minister ... Lees meer ››

Essaybundel Politieke partijen: overbodig of nodig?

7-4-2014
Op 7 april presenteerde de Raad voor het openbaar bestuur zijn essaybundel ’Politieke partijen; overbodig of nodig?’.  De bundel is een vervolg op eerdere adviezen en activiteiten over de toekomst van politieke partijen. In deze nieuwe essaybundel ... Lees meer ››
Alle items
Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen
Zoekformulier