Publicaties

werkprogramma 2018

26-9-2017
Op Prinsjesdag is het nieuwe werkprogramma voor 2018 van de Raad voor het openbaar bestuur (ROB) naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staat dat de ROB zich in 2018 wil gaan richten op digitalisering, regionalisering en de rechtsstaat. Tegelijk maakt het werkprogramma ... Lees meer ››

Beschouwing acht jaar Raad voor het openbaar bestuur

30-6-2017
2009 is het jaar waarin Barack Obama wordt ingehuldigd als de 44e president van de Verenigde Staten en Ahmed Aboutaleb als burgemeester van Rotterdam. Slowakije treedt toe tot de euro en Albanië tot de NAVO. Een vliegtuig van Turkish Airlines ... Lees meer ››

Democratie is méér dan politiek alleen

28-6-2017
Mensen hebben te weinig invloed op het reilen en zeilen van hun woningcorporaties, zorginstellingen en onderwijsorganisaties. Huurders, patiënten, leerlingen en hun ouders zijn dan wel niet de formele maar wel de morele eigenaar van deze organisaties. Dat moet ... Lees meer ››

Zorg voor samenhangende zorg

22-6-2017
Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de Participatiewet, de WMO 2015 en de Jeugdwet. Ze voeren ook de Wet Publieke Gezondheid (Wet PG) uit. De afstemming tussen deze zorgwetten kan beter, maar er moet niet teveel overhoop worden gehaald in het ... Lees meer ››

Gemeenten reflecteren op hun nieuwe taken in het sociaal domein

26-5-2017
Gemeenten lijken hun nieuwe taken in het sociale domein, die zij sinds 1 januari 2015 na en omvangrijke decentralisatieoperatie moeten uitvoeren, inmiddels redelijk op orde te hebben. Zij vinden zelf dat de zorgbehoefte van hun inwoners en het aanbod van hulp nu ... Lees meer ››

Jaarverslag 2016

3-5-2017
In het Jaarverslag 2016 legt de Raad voor het openbaar bestuur verantwoording af over zijn adviezen en activiteiten van het afgelopen jaar.   De Raad voor het openbaar bestuur heeft in 2016 veel aandacht gegeven aan de ontwikkeling van het lokale ... Lees meer ››

Rob-lezing met Femke Halsema

29-3-2017
Femke Halsema sprak in november 2016 de jaarlijkse Rob-lezing uit. De lezing is nu beschikbaar onder de titel: 'Wie is het meest gekwetst? Identiteitspolitiek of het einde van de pluriforme samenleving'.   "Tijdens een etentje, kort na de ... Lees meer ››

Het regeerakkoord als startdocument

22-1-2017
In een meerpartijendemocratie maken coalitiepartners afspraken met elkaar en leggen deze vast in een regeerakkoord. In de loop der tijd zijn deze regeerakkoorden omvangrijker, gedetailleerder en dwingender van karakter geworden. De Raad voor het openbaar bestuur pleit voor een ... Lees meer ››

De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor systemen

7-11-2016
Systeemverantwoordelijkheid; een begrip waarover recent veel gepubliceerd is. In gesprekken tussen Rijksoverheid en andere overheden wordt het begrip vaak gebruikt om aan te geven dat de uitvoering weliswaar buiten de Rijksoverheid is belegd, maar dat de eindverantwoordelijkheid nog steeds onveranderd ... Lees meer ››

Niet alleen een ambt, ook een ambacht

31-10-2016
Het lokale bestuur staat onder grote druk. Het zijn geen geringe opgaven waarvoor gemeentelijke bestuurders passende oplossingen moeten vinden. Werkgelegenheid en economische opgaven, de zorg voor huisvesting, onderwijs, veiligheid, de strijd tegen criminaliteit, de recente decentralisaties in het sociale domein ... Lees meer ››

Werkprogramma 2017

3-10-2016
Het werkprogramma 2017 van de Raad voor het openbaar bestuur is vastgesteld.  U vindt deze in onderstaand document. Naast de doorlopende adviestrajecten en de nieuwe adviesthema's zet de Raad zich in voor een goede opvolging van eerder ... Lees meer ››

Politieke versnippering

30-6-2016
Naar alle verwachting staat Nederland na de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 een gecompliceerde coalitievorming te wachten. Dit komt door twee politieke ontwikkelingen: de aanwezigheid van meer middelgrote partijen in het parlement (politieke versnippering) en beweeglijk stemgedrag van kiezers (volatiliteit).Bij ... Lees meer ››

Begin bij het begin

20-6-2016
Over de rol, positie en aanstellingswijze van de burgemeester woedt al lang een debat. Wat is de beste aanstellingswijze; kiezen de inwoners zelf hun burgemeester, of kiest de gemeenteraad? Er zijn diverse wijzen van aanstelling. Elke wijze heeft andere gevolgen ... Lees meer ››
Adviesoverhandiging 15,9 aan minister Plasterk

Advies 15,9 uur

21-4-2016
Raadsleden besteden gemiddeld 15,9 uur aan hun raadswerk. Ze krijgen steeds meer te doen, maar er komt niet meer tijd beschikbaar. Daarom moeten er keuzes worden gemaakt. Gemeenteraadsleden dienen meer tijd te besteden aan de dialoog met de samenleving, en minder ... Lees meer ››

Jaarverslag Raad voor het openbaar bestuur 2015

6-4-2016
De decentralisaties in het sociale domein, democratische innovatie, veiligheid en bestuur; een greep uit de hoofdthema’s van 2015. De Raad voor het openbaar bestuur heeft in dat jaar een aantal adviezen daarover uitgebracht.   In dit jaarverslag legt ... Lees meer ››

Het puberbrein van de overheid

5-4-2016
  Overheidsorganisaties hebben hun informatie niet op orde. Daarvan hebben ze niet alleen zelf last, ook burgers worden hiervan de dupe. Als overheden met elkaar of met maatschappelijke organisaties in ketens samenwerken, worden de problemen nog groter. Dat constateren de&... Lees meer ››

Rob-lezing 2015

13-1-2016
Nick Clegg sprak op 19 november 2015 de Rob-lezing uit. In de Kloosterkerk in Den Haag hield hij een zeer boeiend betoog onder de titel 'Democracy and the EU – the debate on the future of Europe'.   ... Lees meer ››
Rob-voorzitter Jacques Wallage overhandigt advies 'Wisselwerking' aan minister Plasterk.

Wisselwerking

16-12-2015
  Woensdag 16 december heeft de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) het advies Wisselwerking overhandigd aan de minister Plasterk. Het advies Wisselwerking is een vervolg op het eerder verschenen advies Democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden.   Veel gemeenteraadsleden hebben het gevoel ... Lees meer ››

Sturen én verbinden

1-10-2015
De Raad voor het openbaar bestuur heeft aan minister Blok het advies 'Sturen én verbinden' overhandigd; een advies over de organisatie en werkwijze van de Rijksoverheid. De huidige hiërarchische organisatie van de Rijksoverheid zit de ... Lees meer ››

Werkprogramma 2016

22-9-2015
Het werkprogramma 2016 van de Raad voor het openbaar bestuur is vastgesteld. Hierin staan de voornemens voor adviestrajecten die de Raad in 2016 ter hand zal nemen.   Adviesthema’s voor 2016 1. Directe democratie in het maatschappelijke domein 2. ... Lees meer ››

Jaarverslag 2014

4-6-2015
Het jaarverslag 2014 van de Raad voor het openbaar bestuur is uit. Hierin legt de Raad verantwoording af over zijn adviezen en activiteiten van het afgelopen jaar. Lees meer ››

Democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden

20-1-2015
Op initiatief van de Tweede Kamer heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Raad voor het openbaar bestuur gevraagd te adviseren over de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden.   Nu er wordt gedecentraliseerd gaan er meer taken en bevoegdheden ... Lees meer ››

Werkprogramma 2015

8-1-2015
Het werkprogramma 2015 van de Raad voor het openbaar bestuur is vastgesteld. Het kent vier hoofdthema’s: De decentralisaties in het sociale domein: eerste leerervaringen De stad als broedplaats van democratische innovatie Nieuwe profielen en competenties voor politici en ... Lees meer ››

Nationaal investeren in lokaal veiligheidsbeleid

10-12-2014
Op verzoek van minister Opstelten heeft de Raad voor het openbaar bestuur een strategische agenda voor lokale veiligheid opgesteld, in dialoog met lokale betrokkenen. De Raad verwacht dat de strategische agenda de komende jaren een rol gaat spelen in het ... Lees meer ››

Rob-lezing 2014: De centralisatie in openbaar besturen

13-11-2014
De Rob-lezing stond dit jaar in het teken van de (de)centralisaties. De lezing werd gehouden door Dr. W.B.H.J. (Wim) van de Donk, onder de titel: 'De centralisatie in openbaar besturen. Over dunne denkramen, pertinente pragmatiek en ... Lees meer ››
Alle items
Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen
Zoekformulier