Yolanda Adel


Yolanda Adel is met ingang van 1 januari 2017 werkzaam bij de staf voor de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) en de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv). Zij zal onder andere gaan meewerken aan het adviestraject Gemeenten in 3D.
Haar ambitie is een optimale afstemming tussen beleid en uitvoering op diverse overheidsdomeinen helpen realiseren.

De afgelopen jaren is Yolanda op verschillende dossiers als senior beleidsmedewerker werkzaam geweest bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. De meest recente dossiers betroffen:

  • Optimalisering van de uitvoering van de Wet op de basisregistratie persoonsgegevens en actualisering van deze wet en het beleid daaromtrent.

  • Vermindering regeldruk en verbetering dienstverlening bij gemeenten via projecten en programma’s die in overleg met gemeenten, de ministeries van BZK en EZ en de VNG werden ingezet naar aanleiding van signalen uit de gemeentelijke praktijk.

 

Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen
Yolanda Adel

Yolanda Adel
Adviseur
M: 06-52809220
E: yolanda.adel@rob-rfv.nl

 

Zoekformulier