Ajeh Zarrinkhameh

Ajeh Zarrinkhameh werkt sinds 15 september 2015 als gedetacheerde bij de Raad voor het Openbaar Bestuur (RoB). Zij studeerde Culturele Antropologie & Ontwikkelingssociologie der niet westerse samenlevingen aan Universiteit Leiden. Gedurende haar opleiding heeft ze zich vooral verdiept in thema’s als identiteit in relatie tot globalisering, maatschappelijke integratie, diversiteit(sbeleid) en interculturele communicatie.

Vanaf 2011 werkte zij als (Senior) Adviseur bij de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg en sinds 2015 bij de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving. Binnen de Raden heeft ze zich bezig gehouden met thema’s als:

  • Informele hulp, waaronder mantelzorg, vrijwilligerswerk en burgerinitiatieven;

  • De relatie tussen burgers en hun institutionele omgeving en de kloof tussen de institutionele logica en de belevingswereld van burgers;

  • Zelfmanagement in relatie tot technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg (eHealth);

  • De decentralisaties en de mogelijke gevolgen waaronder voor mensen met een verstandelijke beperking.

Bij de Rob houdt Ajeh zich bezig met het adviestraject omtrent de decentralisaties en de ervaringen van gemeenten.

 

Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen
Ajeh Zarrinkhameh

Ajeh Zarrinkhameh MSc
Senior adviseur
T: 06 468 359 42
E: ajeh.zarrinkhameh@rob-rfv.nl

 

 

Zoekformulier