Mevrouw prof. dr. ir. Katrien Termeer

Katrien Termeer is hoogleraar bestuurskunde aan Wageningen Universiteit. Haar onderzoek richt zich op complexe maatschappelijke uitdagingen zoals duurzaamheid, voedselzekerheid, biodiversiteit en klimaatverandering. Ze onderzoekt het ontstaan van nieuwe sturingsarrangementen, variërend van lokale coöperaties tot mondiale ronde tafels. Ze kijkt vooral hoe mensen in de context van historisch gegroeide instituties, betekenis geven aan deze nieuwe bestuursvormen in hun dagelijkse praktijken. Belangrijk voor zowel haar onderzoek als advies is het idee dat kleine, betekenisvolle stapjes (small wins) uiteindelijk tot ingrijpende transities kunnen leiden.

Hiervoor was zij onder meer ambtenaar bij het toenmalige ministerie van LNV en adviseur bij Sioo (Centrum voor innovatie en organisatieverandering).

Nevenfuncties
- Lid Raad van Toezicht Solidaridad Europa
- Lid Raad voor de Dier Aangelegenheden

Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen
Mevrouw prof. dr. Katrien Termeer

Mevrouw prof. dr. Katrien Termeer
Lid Raad voor het openbaar bestuur

Zoekformulier