Mevrouw Huri Sahin

Huri Sahin is projectleider bij ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat. Zij ontwikkelt verschillende projecten die bijdragen aan het versterken van de lokale democratie, zoals het project Politiek Bewust & Politiek Actief en de Dag van de Democratie. Ook heeft zij het programma ‘De Ervaring Leert’ dat bijdraagt aan de versterking van de positie van raadsleden.

Bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft zij gewerkt voor het Actieprogramma Lokaal Bestuur en als projectleider Diversiteit voor de Vereniging van Gemeentesecretarissen.

Bijdragen aan de versterking van de lokale democratie heeft zij ook gedaan via VNG-International in Turkije, waarbij zij raadsleden heeft getraind over burgerparticipatie.

Zij is 10 jaar gemeenteraadslid in Zoetermeer geweest en is nu fractievoorzitter voor GroenLinks in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. 

Nevenfuncties
- Voorzitter StatenlidNu, beroepsvereniging voor statenleden
- Lid Raad van Toezicht Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer (OPOZ)
- Lid redactie Raadsledennieuws

Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen
Mevrouw Huri Sahin

Mevrouw Huri Sahin
Lid Raad voor het openbaar bestuur

Zoekformulier