Actueel

Column in VNG Magazine

23-10-2017
Kirsten Veldhuijzen MSc - senior adviseur van de Raad voor het Openbaar Bestuur - schrijft eens per maand een column voor VNG Magazine.    Column VNG Magazine: 20-10-2017 Schitterend ongeluk22-9-2017   Wind ... Lees meer ››

Afscheidssymposium Michiel van Haersma Buma en Rfv

2-10-2017
Donderdag 28 september werd afscheid genomen van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) en Michiel van Haersma Buma die twaalf jaar voorzitter was van de Raad. Arno Visser, President Algemene Rekenkamer, verzorgde de inleiding van het ... Lees meer ››

Werkprogramma 2018

26-9-2017
Op Prinsjesdag is het nieuwe werkprogramma voor 2018 van de Raad voor het openbaar bestuur (ROB) naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staat dat de ROB zich in 2018 wil gaan richten op digitalisering, regionalisering en de rechtsstaat. Tegelijk maakt het werkprogramma ... Lees meer ››

Van Kemenadeprijs voor Raad voor het openbaar bestuur

20-9-2017
De prof. dr. J.A. van Kemenadeprijs wordt dit jaar toegekend aan de Raad voor het openbaar bestuur (Rob). Dat hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland op voordracht van de jury besloten. De Van Kemenadeprijs wordt voor het laatst uitgereikt ... Lees meer ››

Raadslid Sarah de Lange over de formatie

31-8-2017
Raadslid Sarah de Lange sprak samen met hoogleraar Tom van der Meer over coalitievorming in de politiek in De Stuk Rood Vlees Podcast, aflevering 3. Kabinetsformaties zijn tegenwoordig gecompliceerde puzzles vanwege de versnippering van het partijlandschap en de volatiteit van het ... Lees meer ››
Jacques Wallage

Afscheid voorzitter Jacques Wallage

1-7-2017
Jacques Wallage nam donderdag 29 juni 2017 afscheid als voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur.Tijdens het afscheidssymposium spraken: Ronald Plasterk (minister BZK), Vera Bergkamp (lid Tweede Kamer), Rein Zunderdorp (adviseur en oud collega), Sheila Sitalsing (columnist Volkskrant), Milo ... Lees meer ››

Beschouwing acht jaar Raad voor het openbaar bestuur

30-6-2017
2009 is het jaar waarin Barack Obama wordt ingehuldigd als de 44e president van de Verenigde Staten en Ahmed Aboutaleb als burgemeester van Rotterdam. Slowakije treedt toe tot de euro en Albanië tot de NAVO. Een vliegtuig van Turkish Airlines ... Lees meer ››

Nieuwe samenstelling voor Raad voor het openbaar bestuur

30-6-2017
De ministerraad heeft vrijdag 30 juni vijf nieuwe leden benoemd voor de Raad voor het openbaar bestuur. Het gaat om:De heer Prof. dr. Frank van Ommeren, hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam;Mevrouw Huri Sahin, projectleider ... Lees meer ››

Geef huurders, patiënten, leerlingen en ouders invloed

28-6-2017
Mensen hebben te weinig invloed op het reilen en zeilen van hun woningcorporaties, zorginstellingen en onderwijsorganisaties. Huurders, patiënten, leerlingen en hun ouders zijn dan wel niet de formele maar wel de morele eigenaar van deze organisaties. Dat moet ... Lees meer ››

Afstemming tussen gemeentelijke zorgwetten moet beter

22-6-2017
Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de Participatiewet, de WMO 2015 en de Jeugdwet. Ze voeren ook de Wet Publieke Gezondheid (Wet PG) uit. De afstemming tussen deze zorgwetten kan beter, maar er moet niet teveel overhoop worden gehaald in het ... Lees meer ››

Jacques Wallage over een minderheidskabinet

15-6-2017
In het radio programma Met het oog op morgen wordt voorzitter Jacques Wallage geïnterviewd over de voordelen van een minderheidskabinet. De uitzending is hier terug te luisteren:Uitzending Met het oog op morgen, minderheidskabinet Politieke versnipperingHet ... Lees meer ››

Uitnodiging presentatie advies Zorg voor samenhangende zorg

8-6-2017
De Tweede Kamer sprak op 2 maart 2016 over de initiatiefnota van het Lid Leijten WMO 2015 in betere banen. Bij die gelegenheid dienden de Kamerleden Bergkamp en Otwin van Dijk een motie in die de regering verzoekt de Raad voor ... Lees meer ››

Uitzending Eenvandaag

26-5-2017
Sarah de Lange, lid van de Raad voor het openbaar bestuur, stelt in een uitzending van Eenvandaag dat een minderheidskabinet veel wendbaarder is dan een meerderheidskabinet. “Zeker in de huidige situatie van versnippering. Wij denken dat zo’n ... Lees meer ››

Gemeenten reflecteren op hun nieuwe taken in het sociaal domein

26-5-2017
  Gemeenten lijken hun nieuwe taken in het sociale domein, die zij sinds 1 januari 2015 na en omvangrijke decentralisatieoperatie moeten uitvoeren, inmiddels redelijk op orde te hebben. Zij vinden zelf dat de zorgbehoefte van hun inwoners en het aanbod van hulp ... Lees meer ››

De Raad voor het openbaar bestuur zoekt nieuwe raadsleden!

28-4-2017
Vanwege het aflopen van de zittingstermijn van enkele leden, is de Raad voor het openbaar bestuur op zoek naar nieuwe raadsleden. Gegadigden hebben tot 15 mei om te reageren.   Gevraagd   - Aantoonbare affiniteit met en kennis van het functioneren ... Lees meer ››

Adviesfunctie Rfv wordt overgedragen naar Rob

3-4-2017
Advies over de financiële verhoudingen moet een vaste plaats krijgen in advisering over het openbaar bestuur, daarom wordt de adviesfunctie van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) overgedragen aan de Raad voor het openbaar bestuur (... Lees meer ››

Rob-lezing met Femke Halsema

29-3-2017
Femke Halsema sprak in november 2016 de jaarlijkse Rob-lezing uit. De lezing is nu beschikbaar onder de titel: 'Wie is het meest gekwetst? Identiteitspolitiek of het einde van de pluriforme samenleving'.   "Tijdens een etentje, kort na de ... Lees meer ››

Vluchtelingen: van opvang naar volwaardige participatie

27-3-2017
Voorzitters van de adviescolleges van de Regering hebben het initiatief genomen om aandacht te vragen voor een betere integratie van asielzoekers. In een brief aan de aankomende informateur pleiten zij voor een zo vroeg en zo intensief mogelijke ... Lees meer ››

VNG-deelcongres: wat betekent de nieuwe rol van de gemeente voor Den Haag

16-3-2017
Dinsdagmiddag 13 juni 2017 organiseert de Algemene Rekenkamer samen met de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen het VNG-deelcongres: 'Wat betekent de nieuwe rol van de gemeente voor Den Haag?'. De inschrijving is ... Lees meer ››

Afscheid Kees Breed

13-3-2017
Kees Breed nam donderdag 9 maart afscheid van de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen. Sinds 1 januari 2017 werkt Kees Breed bij de VNG als thema directeur lokale democratie.   Kees Breed is bijna 11 ... Lees meer ››

Moed in de politiek

9-3-2017
Voorzitter Jacques Wallage praat met Jan Schippers, directeur Wetenschappelijk Instituut voor de SGP, over moed in de politiek. "Moed is een kwestie van je grenzen verkennen. Niet meteen een reactie geven op een kersvers rapport dat je niet eens hebt ... Lees meer ››

Nieuwsbrief Rob-Rfv

2-3-2017
De Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen brengen ongeveer vijf keer per jaar een nieuwsbrief uit. Hierin worden de meest recente adviezen onder de aandacht gebracht, en worden aanstaande ... Lees meer ››
Han Polman

Han Polman nieuwe voorzitter Rob

17-2-2017
De heer Drs. J.M.M. (Han) Polman is benoemd tot voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob). De benoeming gaat in per 1 juli 2017 en geldt voor een periode van vier jaar. Han Polman ... Lees meer ››

Samengaan adviesraden

30-1-2017
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel over de herinrichting van de adviesfunctie inzake de financiële verhoudingen aangenomen.   Het wetsvoorstel voorziet in: - Het onderbrengen van de advisering over financiële verhoudingen bij de Raad voor ... Lees meer ››

Het regeerakkoord als startdocument

22-1-2017
In een meerpartijendemocratie maken coalitiepartners afspraken met elkaar en leggen deze vast in een regeerakkoord. In de loop der tijd zijn deze regeerakkoorden omvangrijker, gedetailleerder en dwingender van karakter geworden. De Raad voor het openbaar bestuur pleit voor een ... Lees meer ››

Drs. M.J. (Rien) Fraanje nieuwe secretaris Rob-Rfv

17-1-2017
Rien Fraanje treedt op 1 maart 2017 in dienst als secretaris van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) en de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv). Hij is daarmee de opvolger van dr. CJM (Kees) Breed die per 1 januari 2017 ... Lees meer ››

Afscheid Kees Breed

12-12-2016
Kees Breed gaat per 1 januari 2017 aan de slag bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) als themadirecteur locale democratie.   Kees Breed was bijna elf jaar secretaris van de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financi&... Lees meer ››

Vacature voorzitter Raad voor het openbaar bestuur

28-11-2016
Wegens het vertrek van de huidige voorzitter ontstaat er per 1 juli 2017 een vacature voor voorzitter Raad voor het openbaar bestuur.   De voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur heeft uitgebreide ervaring met het openbaar bestuur en de financi&... Lees meer ››

Gemeenten in 3D

28-11-2016
Op suggestie van de Eerste Kamer en op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzoekt de Raad voor het openbaar bestuur hoe gemeenten omgaan met de nieuwe verantwoordelijkheden in het sociaal domein. De Raad concentreert zich in ... Lees meer ››

Identiteitspolitiek of het einde van de liberale democratie

24-11-2016
Femke Halsema sprak 23 november de jaarlijkse Rob-lezing uit, onder de titel 'Identiteitspolitiek of het einde van de liberale democratie'.  De tekst van de lezing is nog niet beschikbaar. TerugkijkenDe lezing is terug te zien via youtube:Identiteitspolitiek ... Lees meer ››

LIVE VOLGEN: Rob-lezing met Femke Halsema

22-11-2016
  Femke Halsema spreekt op 23 november de Rob-lezing uit onder de titel: 'Identiteitspolitiek of het einde van de liberale democratie’.   De lezing zit vol, maar u kunt deze live volgen via deze stream Uitzending is op ... Lees meer ››

Rob-lezing 2016 - Femke Halsema

17-11-2016
Femke Halsema spreekt dit jaar de Rob-lezing uit. Aanvankelijk was de titel: 'Democratie en de kwetsbaarheid van de rechtsstaat'. Maar Femke Halsema geeft graag de verkiezing van de toekomstige president Trump een plek in haar lezing. De lezing ... Lees meer ››

Vacature secretaris Rob-Rfv

14-11-2016
In verband met het vertrek van de huidige secretaris van de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen dr. C.J.M (Kees) Breed ontstaat er per 1 januari 2017 een vacature.   Alle ... Lees meer ››

Systeemverantwoordelijkheid is per definitie een gedeelde verantwoordelijkheid

7-11-2016
Systeemverantwoordelijkheid; een begrip waarover recent veel gepubliceerd is. In gesprekken tussen Rijksoverheid en andere overheden wordt het begrip vaak gebruikt om aan te geven dat de uitvoering weliswaar buiten de Rijksoverheid is belegd, maar dat de eindverantwoordelijkheid nog steeds onveranderd ... Lees meer ››

Goed bestuur vergt goede bestuurders

31-10-2016
Het lokale bestuur staat onder grote druk. Het zijn geen geringe opgaven waarvoor gemeentelijke bestuurders passende oplossingen moeten vinden. Werkgelegenheid en economische opgaven, de zorg voor huisvesting, onderwijs, veiligheid, de strijd tegen criminaliteit, de recente decentralisaties in het sociale domein ... Lees meer ››

Proefschrift Sturen op verbinden

25-10-2016
Saniye Çelik, senior adviseur bij de Raad voor het openbaar bestuur, heeft het proefschrift 'Sturen op verbinden. De business case van diversiteit van publieke organisaties.' geschreven. In dit proefschrift legt ze het accent op de verbindende rol van ... Lees meer ››

Werkprogramma 2017

3-10-2016
Het werkprogramma 2017 van de Raad voor het openbaar bestuur is vastgesteld.  U vindt deze in onderstaand document. Naast de doorlopende adviestrajecten en de nieuwe adviesthema's zet de Raad zich in voor een goede opvolging van eerder ... Lees meer ››

Niet alleen een ambt, ook een ambacht

11-9-2016
De Raad voor het openbaar bestuur heeft op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een advies voorbereid over de impact van de veranderende context van bestuurders en volksvertegenwoordigers op hun functioneren. Het advies komt uit onder de ... Lees meer ››

Politici moeten de illusie van ‘cockpit Den Haag’ loslaten

3-8-2016
Kees Breed, secretaris van de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen, schreef een artikel over de noodzaak van het herijken van de verhoudingen tussen de Rijksoverheid en gemeenten. "Het Rijk moet ... Lees meer ››

Politieke versnippering

30-6-2016
Naar alle verwachting staat Nederland na de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 een gecompliceerde coalitievorming te wachten. Dit komt door twee politieke ontwikkelingen: de aanwezigheid van meer middelgrote partijen in het parlement (politieke versnippering) en beweeglijk stemgedrag van kiezers (volatiliteit).Bij ... Lees meer ››

Rol, positie en aanstellingswijze burgemeester: begin bij het begin

20-6-2016
Over de rol, positie en aanstellingswijze van de burgemeester woedt al lang een debat. Wat is de beste aanstellingswijze; kiezen de inwoners zelf hun burgemeester, of kiest de gemeenteraad? Er zijn diverse wijzen van aanstelling. Elke wijze heeft andere gevolgen ... Lees meer ››
Adviesoverhandiging 15,9 aan minister Plasterk

Advies 15,9 uur

21-4-2016
Raadsleden besteden gemiddeld 15,9 uur aan hun raadswerk. Ze krijgen steeds meer te doen, maar er komt niet meer tijd beschikbaar. Daarom moeten er keuzes worden gemaakt. Gemeenteraadsleden dienen meer tijd te besteden aan de dialoog met de samenleving, en minder ... Lees meer ››

VNG-deelcongres: Pionieren in de lokale democratie

20-4-2016
Dinsdagmiddag 7 juni 2016 organiseert de Raad voor het openbaar bestuur een deelcongres tijdens het jaarlijkse VNG-congres in gemeente Haarlemmermeer. Het thema van het deelcongres is Pionieren in de lokale democratie.   In het deelcongres staat de betekenis van het veranderende krachtenveld ... Lees meer ››

Modellen, mythes en misverstanden: budgetverdeling Jeugd en Wmo

7-4-2016
  Bart Leurs, senior adviseur bij de Raad voor de financiële verhoudingen, heeft in Sociaal Bestek 2016 nr 2 een artikel geschreven over de decentralisaties onder de titel: Modellen, mythes en misverstanden: budgetverdeling Jeugd en Wmo.   Over de ... Lees meer ››

Meer aandacht van overheid nodig voor eigen informatiehuishouding

5-4-2016
  Overheidsorganisaties hebben hun informatie niet op orde. Daarvan hebben ze niet alleen zelf last, ook burgers worden hiervan de dupe. Als overheden met elkaar of met maatschappelijke organisaties in ketens samenwerken, worden de problemen nog groter. Dat constateren de&... Lees meer ››

Uitnodiging presentatie advies 15,9 uur

5-4-2016
  Op donderdag 21 april wordt het advies 15,9 uur , de verbindende rol van het raadslid in een vitale democratie aan minister Plasterk overhandigd.   Het advies 15,9 uur gaat over het ingrijpend veranderende krachtenveld rond de gemeente. Er zijn meer spelers, ... Lees meer ››

Samenvatting slotbijeenkomst van het Vakatelier 2015

4-4-2016
Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters verzorgt voor zijn leden een opleidingstraject in de vorm van Vakateliers.   Tijdens de slotbijeenkomst van het Vakatelier 2015 ontving de deelnemersgroep drie gasten om de inzichten in de thema’s van het Vakatelier te ... Lees meer ››

Presentatie Rob tijdens Tweede dag van de Denktanks

10-3-2016
  Op de Tweede Dag van de Denktanks op 9 maart j.l. gaf de Rob een workshop die in het teken stond van Meedoen en zelfdoen; het adviestraject over de betekenis van de decentralisaties in het sociaal domein voor de ... Lees meer ››

Naar een betere wisselwerking

16-2-2016
De Raad voor het openbaar bestuur bracht op 16 december 2015 het advies ‘Wisselwerking, Naar een betere wissel-werking tussen gemeenteraden en bovengemeentelijke samen-werking’ uit. Raadsledennieuws sprak met de hoofdauteur van het advies, Michael Mekel.   Het interview is ... Lees meer ››

Europa: een duivels dilemma

15-2-2016
Pieter de Jong, senior adviseur bij de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen, heeft een column geschreven met als titel: Europa: een duivels dilemma.   Het aankomende Britse referendum over het ... Lees meer ››

Praktische wijsheid in het bestuur

11-2-2016
Kees Breed, secretaris van de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen, schreef een artikel over decentralisaties en legitimiteit.   Een belangrijk subdoel van de recente decentralisaties in het sociale domein is om ... Lees meer ››

Tweede Dag van de denktanks

1-2-2016
Op 9 maart levert de Raad voor het openbaar bestuur een bijdrage aan de Tweede Dag van de Denktanks. Deze dag is een ideeënmarkt: denktanks geven een inkijk in hun work-in-progress en er is tijd voor reflectie. De dag ... Lees meer ››

De verzorgingsstaat is nu lokaal hoor

4-1-2016
Kirsten Veldhuijzen (coördinerend adviseur bij de Raad voor de financiële verhoudingen en de Raad voor het openbaar bestuur) en Klaartje Peters (hoogleraar Lokaal en regionaal bestuur aan de Universiteit Maastricht) schreven op 23&... Lees meer ››
Rob-voorzitter Jacques Wallage overhandigt advies 'Wisselwerking' aan minister Plasterk.

Wisselwerking

16-12-2015
Woensdag 16 december heeft de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) het advies Wisselwerking overhandigd aan de minister Plasterk. Het advies Wisselwerking is een vervolg op het eerder verschenen advies Democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden.   Veel gemeenteraadsleden hebben het gevoel de ... Lees meer ››

Rob-lezing 2015

19-11-2015
Nick Clegg sprak dit jaar de Rob-lezing uit. In de Kloosterkerk in Den Haag hield hij een zeer boeiend betoog onder de titel 'Democracy and the EU – the debate on the future of Europe'.   Bekijk hier ... Lees meer ››

Ik-je over politiek aan de keukentafel

16-11-2015
Kirsten Veldhuijzen, coördinerend adviseur bij de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen, schreef op 13 november in de NRC over politiek aan de keukentafel. Lees meer ››
Jacques Wallage overhandigt advies 'Sturen én verbinden' aan minister Blok

Sturen én verbinden

1-10-2015
De Raad voor het openbaar bestuur heeft vandaag aan minister Blok het advies 'Sturen én verbinden' overhandigd. Het advies gaat over de organisatie en werkwijze van de Rijksoverheid. De huidige hiërarchische organisatie van de ... Lees meer ››

Rob-lezing 2015: Nick Clegg over ‘Democracy and the EU’

29-9-2015
Donderdag 19 november 2015 vindt de jaarlijkse Rob-lezing plaats. De lezing wordt dit jaar gehouden door de Britse MP en voormalig leider van de Liberal Democrats Nick Clegg onder de titel: Democracy and the EU – the debate on the future of ... Lees meer ››

Nick Clegg in The Hague on ‘Democracy and the EU’

29-9-2015
The yearly lecture organized by the Council for Public Administration [Raad voor het openbaar bestuur – Rob] will be held this time by the British MP and former leader of the Liberal Democrats Nick Clegg.   The lecture is ... Lees meer ››

Werkprogramma 2016

22-9-2015
Het werkprogramma 2016 van de Raad voor het openbaar bestuur is vastgesteld. Hierin staan de voornemens voor adviestrajecten die de Raad in 2016 ter hand zal nemen.   Adviesthema’s voor 2016 1. Directe democratie in het maatschappelijke domein 2. ... Lees meer ››

De democratie is aan groot onderhoud toe

4-6-2015
Het deelcongres ‘Praat mee over de toekomst van de lokale democratie’ van de Raad voor het openbaar bestuur – onderdeel van het VNG-congres – vond dinsdag 2 juni plaats op de prachtige locatie in restaurant De Boschvijver in de ... Lees meer ››

Langzaam eet de politiek het bestuur op

18-5-2015
Jacques Wallage, voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur en honorair hoogleraar Transities in het openbaar bestuur aan de Rijksuniversiteit Groningen, schreef het opinie artikel Langzaam eet de politiek het bestuur op. Het artikel stond op 4 mei ... Lees meer ››

Herbenoeming Leon Frissen en Sarah de Lange

18-5-2015
De Raadsleden Leon Frissen en Sarah de Lange zijn door de ministerraad herbenoemd als lid van de Raad voor het openbaar bestuur. Lees meer ››

De business case van diversiteit in de publieke context: de verbindende overheid

16-4-2015
Saniye Çelik, senior adviseur bij de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen, schreef voor het Tijdschrift voor HRM het artikel De business case van diversiteit in de publieke context: de verbindende ... Lees meer ››

Oratie Remco Nehmelman

23-3-2015
Hoe is het anno 2015 gesteld met het openbaar bestuur in het kleine land achter de dijken? Op deze vraag gaf prof. dr. Remco Nehmelman op 20 maart 2015 een antwoord. Titel oratie: ‘De staat achter de dijken’. Sinds 1 januari ... Lees meer ››

Deelcongres: In dialoog over de lokale democratie

23-3-2015
Dinsdagmiddag 2 juni 2015 organiseert de Raad voor het openbaar bestuur een deelcongres tijdens het jaarlijkse VNG-congres in Apeldoorn. Het congresthema is Dichtbij, dialoog & democratie. Op lokaal niveau ontwikkelt zich naast de representatieve democratie een dynamische democratische praktijk. Hoe verhoudt de ... Lees meer ››

Selfiedemocratie

17-2-2015
Kirsten Veldhuijzen, senior adviseur bij de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen, schreef met Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en directeur Nieuwe Markten BPD, het artikel Zonder ... Lees meer ››

Democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden

20-1-2015
Op initiatief van de Tweede Kamer heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Raad voor het openbaar bestuur gevraagd te adviseren over de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden.   Nu er wordt gedecentraliseerd gaan er meer taken en bevoegdheden ... Lees meer ››

Minister Opstelten: strategische agenda levert bijdrage aan de versterking van de positie van het lokaal bestuur op veiligheidsgebied.

13-1-2015
Minister Opstelten reageert in een brief op alle zeven punten van de strategische agenda voor lokale veiligheid. Deze agenda is in december 2014 uitgebracht onder de titel: Nationaal investeren in lokaal veiligheidsbeleid. Bijdrage aan de strategische agenda voor lokale veiligheid.De ... Lees meer ››

Minister Plasterk: versterking adviesfunctie openbaar bestuur en financiële verhoudingen nodig

12-1-2015
Minister Plasterk wil stappen zetten om de adviesfunctie openbaar bestuur en financiële verhoudingen te versterken. Hij streeft naar een meer strategische en geïntegreerde adviesfunctie. Toekomstige adviesvragen worden beter geïntegreerd met de inhoudelijke ambities van ... Lees meer ››

Werkprogramma 2015

8-1-2015
Het werkprogramma 2015 van de Raad voor het openbaar bestuur is vastgesteld. Het kent vier hoofdthema’s: De decentralisaties in het sociale domein: eerste leerervaringen De stad als broedplaats van democratische innovatie Nieuwe profielen en competenties voor politici en ... Lees meer ››

Minister Opstelten neemt strategische agenda voor lokale veiligheid in ontvangst

10-12-2014
Minister Opstelten nam vandaag de strategische agenda 'Nationaal investeren in lokaal veiligheidsbeleid' in ontvangst. Deze werd overhandigd door Jacques Wallage en Milo Schoenmaker. De Raad voor het openbaar bestuur verwacht dat de strategische agenda de komende jaren een ... Lees meer ››

Rob-lezing 2014

13-11-2014
De Rob-lezing stond dit jaar in het teken van de (de)centralisaties. De lezing werd gehouden door Dr. W.B.H.J. (Wim) van de Donk, commissaris van de Koning in Noord-Brabant, onder de titel: 'De centralisatie in openbaar ... Lees meer ››

Signalement wachtgeldregeling

27-10-2014
De Raad voor het openbaar bestuur heeft een signalement opgesteld over de betekenis van de wachtgeldregeling voor politieke ambtsdragers en volksvertegenwoordigers. Dit komt voort uit de zorg,  die eerder dit jaar in een aantal vergaderingen van de Raad aan ... Lees meer ››

Rob-lezing: De centralisatie in openbaar besturen

2-10-2014
Woensdag 12 november is de Rob-lezing. De lezing wordt gehouden door Dr. W.B.H.J. (Wim) van de Donk, onder de titel: 'De centralisatie in openbaar besturen. Over dunne denkramen, pertinente pragmatiek en ambivalente ambities'. Prof. dr. Marcel Boogers ... Lees meer ››

Minister Plasterk neemt briefadvies in ontvangst

11-9-2014
Minister Plasterk nam vandaag het briefadvies ‘Veiligheid en verantwoordelijkheid in het sociale domein’ in ontvangst. Een gezamenlijk advies van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en de Raad voor het openbaar bestuur (Rob). De vraag die centraal staat ... Lees meer ››

Rondetafelgesprek Tweede Kamer over openbaarheid

9-9-2014
Op 3 september 2014 organiseerde de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken uit de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de Wet open overheid. Vanuit de Raad voor het openbaar bestuur verzorgde Remco Nehmelman, hoogleraar Publiek organisatierecht aan de Universiteit Utrecht en lid van ... Lees meer ››

Bij maatschappelijke baten gaat het om meer dan euro's

11-7-2014
In het Financieele Dagblad publiceerde Kirsten Veldhuijzen, senior adviseur bij de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen samen met Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en directeur Nieuwe Markten Bouwfonds ... Lees meer ››

Een blik voorbij afwegingskaders

26-6-2014
Op verzoek van de bewindspersonen van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft de Raad voor het openbaar bestuur bijgedragen aan het adviestraject onder coördinatie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid over afwegingskaders in het risicobeleid op het domein ... Lees meer ››

Jaarverslag 2013 Rob

23-6-2014
De Raad voor het openbaar bestuur heeft zijn jaarverslag 2013 gepubliceerd. Daarin legt de Raad verantwoording af over zijn adviezen en activiteiten van het afgelopen jaar. Lees meer ››

Topambtenaar moet passend contact met burger belangrijk gaan vinden

12-6-2014
De ambtelijke en politieke top van overheidsorganisaties moet zich in woord en daad gaan inzetten om het contact burgers beter te laten verlopen. Daarmee kan de waardering voor de overheid met 40 procent toenemen en kunnen flinke besparingen worden ... Lees meer ››

Volg ons op Twitter: @Rob_Rfv

1-5-2014
Wil je snel op de hoogte zijn van (nieuwe) adviezen en activiteiten van de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen? Volg ons dan op Twitter: https://twitter.com/Rob_Rfv. Lees meer ››

Toespraak Marcel Boogers voor Raad van Europa

14-4-2014
In zijn toespraak op 26 maart 2014 voor het congres van lokale en regionale besturen van de Raad van Europa ging Rob-lid prof. dr. Marcel Boogers in op een aantal ontwikkelingen die de rol van gemeenteraadsleden onder druk zetten. De eerste ... Lees meer ››

Nieuwsbrief gezamenlijke adviesraden

7-4-2014
In april 2014 verschijnt de eerste 'Gezamenlijke nieuwbrief adviesraden. Deze digitale coproductie van 12 adviesraden biedt een handzaam overzicht met actuele informatie over komende en recent verschenen adviezen, kabinetsreacties, publicaties en activiteiten. De nieuwsbrief verschijnt circa zes keer per jaar en bestaat ... Lees meer ››
Gerrit Voerman spreekt de zaal toe tijdens de bijeekomst van de presentatie van de essaybundel

Essaybundel Politieke partijen: overbodig of nodig?

7-4-2014
Op 7 april presenteerde de Raad voor het openbaar bestuur zijn essaybundel ’Politieke partijen; overbodig of nodig?’.  De bundel is een vervolg op eerdere adviezen en activiteiten over de toekomst van politieke partijen. In deze nieuwe essaybundel ... Lees meer ››

Video Loslaten in vertrouwen

20-3-2014
Eind 2012 bracht de Raad voor het openbaar bestuur het advies Loslaten in vertrouwen uit. Het thema, de veranderende verhoudingen tussen overheid en samenleving, sloeg aan. Nog steeds krijgt de Raad, specifiek voorzitter Jacques Wallage, veel verzoeken om over het advies ... Lees meer ››

Loslaten in vertrouwen: wat betekenen veranderende verhoudingen voor gemeenteraden?

11-3-2014
Eind 2012 bracht de Raad voor het openbaar bestuur op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken het advies Loslaten in vertrouwen uit. Het thema, de veranderende verhoudingen tussen overheid en samenleving, bleek aan te slaan. Voorzitter Jacques Wallage en adviseurs ... Lees meer ››

Bijeenkomst 'Politieke partijen: overbodig of nodig?

20-2-2014
Op maandag 7 april om 14.00 uur houdt de Raad voor het openbaar bestuur een bijeenkomst onder het motto: Politieke partijen: overbodig of nodig? Aanleiding is het verschijnen van een essaybundel over de functies van politieke partijen en nieuwe ontwikkelingen daarin. Is ... Lees meer ››

Artikel De complexiteit van 'loslaten'

14-2-2014
Voor het blad Bestuurskunde schreef Kees Breed, secretaris van de Raad voor het openbaar bestuur, het artikel De complexiteit van 'loslaten'. Hij reageert hiermee op een eerdere beschouwing van Roel in 't Veld in Bestuurskunde over het Rob-advies ... Lees meer ››

Artikel over gemeenteraden, decentralisaties en regionale samenwerking

10-2-2014
In het Financieele Dagblad publiceerde Kirsten Veldhuijzen, senior adviseur bij de Raad voor het openbaar bestuur, samen met de Friso de Zeeuw een artikel over de rol en positie van gemeenteraden bij regionale samenwerking. Door de decentralisaties krijgen gemeenten steeds ... Lees meer ››

Artikel over politiek-ambtelijke relaties

7-2-2014
Voor De Staat van de Ambtelijke Dienst 2013 schreef Kees Breed, secretaris van de Raad voor het openbaar bestuur, een bijdrage getiteld 'Politiek-ambtelijke relaties in een tijdperk van verandering'. Hij pleit daarin voor meer verbindend leiderschap van politici. En ... Lees meer ››

Conferentie toekomst voor de Hollandse stad

6-1-2014
Op vrijdag 31 januari organiseren de Stichting Vrienden van het Huis voor Democratie en Rechtsstaat, Gemeente Delft, Kennisnetwerk Lokaal 13, en het Montesquieu Instituut een conferentie over de toekomst voor de Hollandse stad. Kirsten Veldhuijzen, senior-adviseur van de Raad voor het openbaar ... Lees meer ››

Hanneke Möhring vice-voorzitter Rob

6-1-2014
Hanneke Möhring is herbenoemd  als lid van de Raad voor het openbaar bestuur. Zij neemt tevens het vice-voorzitterschap van de Raad op zich. Lees meer ››

Kabinetsreactie openbaarmaking klachten Inspectie voor de Gezondheidszorg

6-1-2014
Medio oktober 2013 bracht de Raad voor het openbaar bestuur samen met de Gezondheidsraad een advies uit over directe openbaarmaking van klachten en meldingen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De Raden vonden directe openbaarmaking niet gewenst, omdat dat in ... Lees meer ››

Openbaarheid: de regels en het spel

13-12-2013
Voor het blad Beleid en Maatschappij schreven Eva de Best, adviseur van de Raad voor het openbaar bestuur, en Rob-voorzitter Jacques Wallage een artikel over openbaarheid van bestuur. Zij pleiten voor veel meer actieve openbaarheid als wezenlijk onderdeel ... Lees meer ››

Advies wetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering procesrecht

28-11-2013
Op verzoek van de minister van Veiligheid en Justitie heeft de Raad voor het openbaar bestuur geadviseerd over het wetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht.  De uitgangspunten van het wetsvoorstel kunnen op instemming van de Raad rekenen. De ... Lees meer ››
Jacques Wallage biedt het advies 'Met Europa verbonden' aan VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma aan

Met Europa verbonden

25-11-2013
Of men Europa nu ziet als probleem of als oplossing: voor gemeenten en provincies is Europa vooral een realiteit. Die constatering doet de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) in zijn advies ‘Met Europa verbonden; een verkenning van de ... Lees meer ››

Evaluatie en vooruitblik Rob

14-11-2013
De Raad voor het openbaar bestuur heeft zijn functioneren over de afgelopen vier jaar geëvalueerd. Die wettelijk verplichte evaluatie vormde ook de aanleiding om vooruit te blikken naar de komende periode. Ten behoeve van de evaluatie heeft bureau ... Lees meer ››

Wetgevingsproces kan sneller

5-11-2013
Verdere versnelling van het wetgevingsproces is vooral mogelijk in de ambtelijke voorfase. Wanneer dat deel van het beleidsproces opener is, worden risico’s en onvolkomenheden eerder gesignaleerd en dat levert in het vervolg tijdwinst op. Met versnelling van het ... Lees meer ››
Malou van Hintum en Louise Gunning tijdens de Rob-lezing 2013

Rob-lezing 'Politieke retoriek, de markt en de angst voor de dood'

30-10-2013
Prof. dr. Louise Gunning sprak op 30 oktober 2013 onder de titel 'Politieke retoriek, de markt en de angst voor de dood' de Rob-lezing uit. Zij ging daarbij in op de verhouding tussen overheid, markt en zorg. Volgens Gunning  ... Lees meer ››

Meer openheid bij klachten ingediend bij Inspectie voor de Gezondheidszorg

14-10-2013
De Raad voor het openbaar bestuur en de Gezondheidsraad pleiten voor meer openheid bij afhandeling van klachten en meldingen ingediend bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Betere informatie voor de klagers en meer empathie zijn nodig. Het direct openbaar ... Lees meer ››

Bijeenkomst 25 november Met Europa verbonden

13-10-2013
Hoe beïnvloedt het Europese beleid gemeenten en provincies en hoe kunnen zij inspelen op (komend) Europees beleid? Op maandag 25 november presenteert de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) een advies over dat onderwerp: Met Europa verbonden; een verkenning ... Lees meer ››

Klein is niet altijd fijn

30-9-2013
Op de website Sociale Vraagstukken gaan Kirsten Veldhuijzen, senior adviseur van de Raad voor het openbaar bestuur, en Friso de Zeeuw, in op de participatiesamenleving. Zij plaatsen kanttekeningen bij het adagium 'klein is fijn' en pleiten voor realisme als ... Lees meer ››

Kabinetsreactie op 'Gij zult openbaar maken'

30-9-2013
Het kabinet heeft zijn visie gepresenteerd op een open overheid. Uitgangspunt is: alles is openbaar, tenzij...Dat is ook het uitgangspunt van de Raad voor het openbaar bestuur. In een bijlage bij zijn visie geeft het kabinet zijn specifieke, uitgebreide&... Lees meer ››

Werkprogramma 2014 Raad voor het openbaar bestuur

23-9-2013
Het werkprogramma 2014 van de Raad voor het openbaar bestuur is  vastgesteld. Daarin kondigt de Raad adviezen aan over De vitaliteit van het openbaar bestuur, Prettig contact met de overheid, De positie en de rol van de rijksoverheid en Sociale ... Lees meer ››

Werkbezoek delegatie Rob aan Schotland

6-9-2013
Maandag 16 en dinsdag 17 september brengt een afvaardiging van de Raad voor het openbaar bestuur (de leden Jacques Wallage, Remco Nehmelman en Sarah de Lange en vanuit de staf Rien Fraanje) een werkbezoek aan Schotland. De Rob is daartoe uitgenodigd door ... Lees meer ››
Jacques Wallage en Mark de Boer waren de inleiders

Bijeenkomst 'Gij zult openbaar maken'

5-9-2013
Ongeveer 90 mensen woonden op 4 september de bijeenkomst bij over openbaarheid van bestuur, georganiseerd door de Raad voor het openbaar bestuur in het kader van de Montequieu Zomerconferentie. Jacques Wallage en Mark de Boer verzorgden de inleidingen. Daarna was er ... Lees meer ››

Louise Gunning spreekt Rob-lezing 2013 uit

25-7-2013
Prof. dr. Louise Gunning spreekt op 30 oktober 2013 de Rob-lezing uit. Haar thema is: 'Politieke retoriek, de markt en de angst voor de dood'. De lezing begint om 16.00 uur op de Campus Den Haag, Schouwburgstraat 2 in Den Haag. ... Lees meer ››

Kabintesreactie Loslaten in vertrouwen

22-7-2013
Het kabinet heeft gereageerd op een aantal adviezen, waaronder 'Loslaten in vertrouwen' van de Raad voor het openbaar bestuur. Onder de noemer 'Doe-democratie' steunt het kabinet de visie dat burgers waardevolle initiatieven ontplooien en dat zij daarbij in ... Lees meer ››

Artikel Loslaten in vertrouwen

22-7-2013
Eva de Best, adviseur van de Raad voor het openbaar bestuur en Rien Fraanje, senior adviseur van de Raad, schreven voor het tijdschrift TPC een artikel over Loslaten in vertrouwen. Zij gaan in op een gewenste nieuwe verhouding tussen ... Lees meer ››

Bijeenkomst openbaarheid van bestuur op 4 september

19-7-2013
De Wet openbaarheid van bestuur staat al geruime tijd ter discussie. De Raad voor het openbaar bestuur pleit in zijn onlangs verschenen advies ‘Gij zult openbaar maken’ voor een veel actievere openbaarmaking van overheidsinformatie. Dat zou bijvoorbeeld kunnen ... Lees meer ››

Essay voor Commissie-Halsema

5-7-2013
Voor de Commissie Maatschappelijk verantwoord bestuur en toezicht in de semipublieke sectoren (Commissie-Halsema) schreef Rien Fraanje, senior-adviseur van de Raad voor het openbaar bestuur het essay 'Van maatschappelijke onderneming naar belangen- en waardengemeenschap'. Het essay gaat in op de ... Lees meer ››

Nieuwe leden Raad voor het openbaar bestuur

1-7-2013
Per 1 juli zijn benoemd als nieuwe leden voor de Raad voor het openbaar bestuur: Prof. dr. Marcel Boogers, hoogleraar Innovatie en Regionaal bestuur van de Universiteit Twente en senior consultant BMC groep Dr. Remco Nehmelman, universitair hoofddocent Staats- en Bestuursrecht ... Lees meer ››

Innoveren in samenwerking: een alternatief voor herindeling?

26-6-2013
Rien Fraanje, senior adviseur bij de Raad voor het openbaar bestuur en Michiel Herweijer hebben voor het blad Bestuurswetenschappen een artikel geschreven over de kracht van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Hun insteek is de effectiviteit van beleid én de nabijheid van ... Lees meer ››

Decentralisatie jeugdzorg

17-6-2013
De decentralisatie van de jeugdzorg confronteert ons met nieuwe paradoxen en vragen rond risico en verantwoordelijkheid. In hun bijdrage voor het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken verkennen Kirsten Veldhuijzen, senior adviseur van Rob en Rfv en&... Lees meer ››
Voorzitter van de Rob Jacques Wallage overhandigt het advies aan Marga Berndsen-Jansen, lid van de Tweede Kamer

Greep Tweede Kamer versterken op ICT en dienstverlening

12-6-2013
De Tweede Kamer kan zijn greep versterken op de rol die ICT speelt bij dienstverlening aan de burgers. De Kamer moet daarbij de behoefte van burgers centraal stellen. Nu gaat het bij ICT te vaak en te veel over verbetering ... Lees meer ››

Kabinetsreactie risico's en verantwoordelijkheden

3-6-2013
Het kabinet heeft gereageerd op het advies 'De belichaming van de kundige overheid', dat gaat over risico's en verantwoordelijkheden. Het kabinet onderschrijft de conclusies en aanbevelingen van het advies. De Raad voor het openbaar bestuur blijft betrokken bij ... Lees meer ››

Videofilms over bijeenkomst openbaarheid

22-5-2013
Op 25 april organiseerden NetwerkDemocratie, de Universiteit Leiden en de Raad voor het openbaar bestuur een bijeenkomst over transparantie in het openbaar bestuur en in het wetgevingsproces. De organisatoren legden de diverse sprekers op video vast. Deze opnamen zijn ... Lees meer ››

Geef gemeenten de ruimte bij decentralisatie-operatie

7-5-2013
De Raad voor het openbaar bestuur vreest dat gemeenten weinig beleidsvrijheid wordt gegund als zij straks verantwoordelijk zijn voor de taken die door het rijk worden gedecentraliseerd. Gemeenten moeten hun autonomie kunnen waar maken en geen uitvoeringsfabrieken worden. Zo zijn ... Lees meer ››

Jaarverslag 2012 Rob

2-5-2013
Het jaarverslag 2012 van de Raad voor het openbaar bestuur is verschenen. In het verslag legt de Raad verantwoording af over zijn adviezen en activiteiten in het afgelopen jaar. Lees meer ››
Kris Deschouwer houdt zijn lezing op de conferentie over de toekomst van de politieke partijen

Lezingen conferentie politieke partijen

18-4-2013
Op de conferentie over de toekomst van politieke partijen voerden diverse sprekers het woord. Het welkomstwoord van Jacques Wallage en de lezingen van Kris Deschouwer, hoogleraar politicologie aan de Vrije Universiteit Brussel, Rens Vliegenthart, universitair hoofddocent politieke communicatie aan de ... Lees meer ››

Conferentie en video politieke partijen

18-4-2013
Zo'n 100 mensen woonden op 18 april in Amsterdam de conferentie over de toekomst van politieke partijen bij. De vraag 'Politieke partijen: revitaliseren of op zoek naar alternatieven?' liep als een rode draad door de lezingen en workshops. ... Lees meer ››

Vacatures leden Rob

29-3-2013
Bij de Raad voor het openbaar zijn enkele vacatures voor leden van de Raad ontstaan.  De werving is gestart. De benoemingen gaan in op 1 juli. Bekijk voor het profiel de advertentietekst. Lees meer ››

Publicatie over Loslaten in vertrouwen

22-3-2013
Rien Fraanje, senior adviseur van de Raad voor het openbaar bestuur, schreef voor de website Sociale vraagstukken een opiniestuk over maatschappelijke ondernemingen: http://www.socialevraagstukken.nl/site/2013/02/13/geef-huurders-patienten-leerlingen-en-ouders-weer-een-stem/. Lees meer ››

Bijeenkomst Gij zult openbaar maken

5-3-2013
De Raad voor het openbaar bestuur organiseert op 25 april in samenwerking met Netwerk Democratie en de Universiteit Leiden de bijeenkomst 'Gij zult openbaar maken' over transparantie in openbaar bestuur en wetgeving. De bijeenkomst vindt plaats bij De Campus ... Lees meer ››

Herbenoeming voorzitter Rob Jacques Wallage

18-2-2013
Minister Plasterk heeft de voorzitter van de Rob, Jacques Wallage, herbenoemd voor een periode van 4 jaar. De herbenoeming gaat in op 1 juli. Lees meer ››

Artikel over vertrouwen en democratie

24-1-2013
Rien Fraanje, senior-adviseur bij de Raad voor het openbaar bestuur, schreef met Hans-Martien ten Napel een artikel in Christen Democratische Verkenningen (CDV) over het vertrouwen in onze democratie. Zij laten zien dat het vertrouwen in politici en politieke ... Lees meer ››

Conferentie over politieke partijen

18-12-2012
Op donderdag 18 april 2013 houdt de Raad voor het openbaar bestuur in Felix Meritis in Amsterdam een conferentie onder de titel: ‘Politieke partijen: revitaliseren of op zoek naar alternatieven?’ De conferentie is vooral bedoeld voor wetenschappers en vertegenwoordigers van ... Lees meer ››

Brief regeerakkoord 2012

11-12-2012
De Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen hebben een brief gestuurd aan minister Plasterk over het regeerakkoord. De Raden gaan daarbij vooral in op de gevolgen van het regeerakkoord voor de decentrale ... Lees meer ››

Adviesraden over vermaatschappelijking en burgerbetrokkenheid

10-12-2012
Negen adviesraden hebben zich tot de ministerraad gewend met een brief over vermaatschappelijking en burgerparticipatie. Zij hebben daar eerder over geadviseerd vanuit hun eigen perspectief. Het bevorderen van burgerbetrokkenheid en vermaatschappelijking vraagt dat de rijksoverheid systematisch nagaat of zij wel ... Lees meer ››

Vlabest op werkbezoek in Den Haag

3-12-2012
De Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken heeft op 29 en 30 november een werkbezoek aan Den Haag gebracht. De Raad werd onder andere ontvangen door de Tweede Kamer en door ProDemos. Verder waren er inleidingen over de positionering en taken van de Raad ... Lees meer ››

Kansen van sociale media voor democratie

26-11-2012
Voor het tijdschrift Beleid en Maatschappij schreven Monique Leyenaar, Eldert van Wijngaarden en Rien Fraanje het artikel 'Kansen van sociale media voor de representatieve democratie'. Het artikel is een vervolg op het advies dat de Raad voor het openbaar ... Lees meer ››
Aanbieding advies door Jacques Wallage aan minister Plasterk

Loslaten in vertrouwen

22-11-2012
Verwijten aan het adres van burgers dat zij zich niet betrokken voelen bij de publieke zaak of hun verantwoordelijkheid niet nemen, zijn misplaatst. De vitale samenleving, waarin mensen zich volop inzetten, bestaat al. Het is de overheid die moet veranderen. ... Lees meer ››
Michiel van Haersma Buma, lid Rob, overhandigt het advies aan Sjaak van der Tak, burgemeester van Westland

Eerst de feiten, dan de fouten

12-11-2012
De maatschappelijke acceptatie van risico’s en incidenten neemt af. Nederland is toe aan een fundamenteel debat over de verantwoordelijkheid van de overheid als het gaat om risico’s. Is er sprake van een zogenaamde risico-regelreflex en is ... Lees meer ››

Europa, burgerschap en democratie

25-9-2012
Met tien essays van voor het merendeel jonge wetenschappers verkent de Raad voor het openbaar bestuur de relatie tussen Europa en de burgers en tussen Europa en democratische verhoudingen. De essaybundel heeft tot doel een discussie op gang te brengen ... Lees meer ››
Foto Gabriël van den Brink

'Om de ziel van Europa'

25-9-2012
Prof. dr. Gabriël van den Brink sprak op 25 september 2012 de Rob-lezing uit. In zijn lezing staat Europa centraal. Hij betoogt dat er twee kloven zijn die de integratie van Europa in hoge mate bemoeilijken. De eerste kloof is &... Lees meer ››

'Minder overheid, meer zelf doen' op Sociale Vraagstukken

18-9-2012
Het huidige demissionaire kabinet wil een kleinere, snellere en betere overheid. De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Raad voor het openbaar bestuur om advies gevraagd over de uitwerking van zo’n ‘compacte’ overheid. De minister ... Lees meer ››
Foto Henriette Loogman en Jacques Wallage

Actieve openbaarheid sleutel tot vertrouwen in democratie

17-9-2012
Transparante besluitvorming en (actieve) openbaarheid zijn noodzakelijk om nieuwe verbindingen te leggen tussen het politieke bestuur en burgers. Veel meer dan tot nu toe moet het accent liggen op actief openbaar en toegankelijk maken van overheidsinformatie. Maatschappelijke ontwikkelingen vragen daarom ... Lees meer ››

Werkprogramma 2013 Raad voor het openbaar bestuur

14-9-2012
Het werkprogramma van de Raad voor het openbaar bestuur 2013 is vastgesteld. Het geeft een overzicht van de adviezen die de Raad wil uitbrengen en van de activiteiten die de Raad wil ontwikkelen. Daarnaast is er ruimte voor actuele vraagstukken, gevraagd ... Lees meer ››

Gabriël van den Brink spreekt Rob-lezing over Europa uit

12-6-2012
Vanwege de grote belangstelling is de inschrijving gesloten. De Rob-lezing vindt dit jaar plaats op 25 september van 16.00 uur tot circa 17.30 uur in de Centrale Bibliotheek van Den Haag, Spui 68, Den Haag.De lezing wordt verzorgd door prof. dr. Gabrië... Lees meer ››

Verhouding politiek-wetenschap vraagt om begrip

7-6-2012
Jacques Wallage, voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur, was keynote-spreker op het congres Bestuur is Informatie op 7 juni aan de Universteit Tilburg. Hij ging uitvoerig in op de relatie tussen politiek en wetenschap. Beide hebben elkaar nodig ... Lees meer ››

Jaarverslag Rob 2011

7-5-2012
Jaarlijks legt de Raad voor het openbaar bestuur verantwoording af over zijn activiteiten. Het jaarverslag geeft een overzicht van de adviezen en van de bijeenkomsten die de Raad organiseert. Het verslag begint met een beschouwing door de voorzitter ... Lees meer ››

Adviesaanvraag Visie op de overheid

12-4-2012
Minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Raad voor het openbaar bestuur om advies gevraagd over een (nieuwe) visie op het openbaar bestuur. In zijn advies zal de Raad ingaan op vermaatschappelijking en burgerschap als onderdelen van een (... Lees meer ››
De heren Wallage en Van de Ham

Interactiviteit sociale media beter benutten

2-4-2012
Sociale media hebben een grote potentie als het gaat om interactiviteit en mobilisatiekracht. Politici en politieke partijen kunnen de mogelijkheden van sociale media nog veel beter benutten. Minder zenden en meer interactie. Dat schrijft de Raad voor het openbaar bestuur ... Lees meer ››

Voortgangsbericht bestuurlijke inrichting

9-3-2012
Het kabinet heeft een voortgangsbericht uitgebracht over de visienota bestuur en bestuurlijke inrichting. Daarin gaat het kabinet ook in op het advies van de Raad voor openbaar bestuur over de visienota. Het kabinet deelt de opvattingen van de Rob over ... Lees meer ››

Relatie (politiek) bestuurder en ambtenaar

9-3-2012
Op 5 maart 2012 hield de voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur, Jacques Wallage, een toespraak over de verhouding tussen de (politieke) bestuurders en de ambtelijke organisatie. "Hun rol en positie is fundamenteel verschillend", aldus Wallage. En het openbaar bestuur ... Lees meer ››

Gezag en legitimiteit onder druk

9-3-2012
Aan de Universiteit Leiden vond op 7 maart 2012 een conferentie plaats gewijd aan het gezag en de legitimiteit van de overheid die onder druk staan. De voorzitter van de Rob, Jacques Wallage, hield er een toespraak, geïnspireerd op het ... Lees meer ››

Adviesaanvraag ICT en dienstverlening

10-2-2012
De Tweede Kamer heeft de Raad voor het openbaar bestuur om advies gevraagd over de relatie tussen ICT en dienstverlening vanuit het perspectief van de burger. In reactie daarop heeft de Rob in een brief een aantal begrenzingen voorgesteld. Lees meer ››

De overheid kan het niet alleen

17-1-2012
Onder die titel schreef Rien Fraanje, senior adviseur van de Raad voor het openbaar bestuur, een bijdrage voor Beleid en Maatschappij. Hij betoogt daarin dat vertrouwen en loslaten van essentieel belang zijn bij burgerinitiatieven. Lees meer ››

Prettig contact met de overheid

6-1-2012
Op 8 december 2011 sprak Jacques Wallage op de conferentie 'Prettig contact met de overheid' in Breda. "Je kunt de wereld niet meer met formele regels en van bovenaf beheersen", zo stelde hij. Hij ging in op de nieuwe verbindigen die ... Lees meer ››

Samen werken aan bestuurskracht

18-11-2011
Steeds meer gemeenten werken met andere gemeenten samen om hun taken goed en goedkoop te vervullen. Nog meer gemeenten willen in de nabije toekomst gaan samenwerken om hun eigen kwetsbaarheid te verminderen. Inmiddels zijn er zoveel vormen van samenwerking ... Lees meer ››
Mw. Dijksma en dhr. Wallage
Foto: Arenda Oomen

Schaalvergroting in Randstad onvermijdelijk

8-11-2011
De Raad voor het openbaar bestuur adviseert de Tweede Kamer om 'meer voortvarendheid en regie' van het kabinet te vragen bij bestuurlijke schaalvergroting in de Randstad. Schaalvergroting acht de Raad onvermijdelijk. Nader onderzoek over nut en noodzaak is al ... Lees meer ››
Sarah de Lange en Henri Beunders
Foto: Arenda Oomen

Rob-lezing: Burger als bondgenoot

28-9-2011
Op 27 september sprak prof. dr. Henri Beunders de Rob-lezing uit. Het thema was: De burger als bondgenoot; over de noodzaak van radicale interactie tussen elite, bestuur en volk. Ongeveer 170 mensen woonden de lezing bij. Sarah de Lange hield een ... Lees meer ››

Kabinetsreactie Vertrouwen op democratie

26-9-2011
Het kabinet heeft gereageerd op het advies Vertrouwen op democratie van de Raad voor het openbaar bestuur dat in februari 2010 is verschenen. Het kabinet constateert net als de Raad dat het vertrouwen van burgers in de democratie groot is. Maar ... Lees meer ››

Werkprogramma 2012 Rob

23-9-2011
Het werkprogrmma 2012 van de Raad voor het openbaar bestuur is vastgesteld. De Raad gaat in 2012 onder andere adviseren over een nieuwe visie op de overheid, ICT en dienstverlening en burgerparticipatie en nieuwe verbindingen.  Lees meer ››

Randstadprovincie of Infrastructuurautoriteit

5-9-2011
Maarten Allers (lid van de Raad voor de financiële verhoudingen) en Rien Fraanje (senior adviseur bij de Rob en Rfv) publiceerden in het Jaarboek overheidsfinanciën 2011 een hoofdstuk onder de titel 'Randstadprovincie of Infrastructuurautoriteit'. Lees meer ››

Politiek en samenleving verbinden

1-9-2011
In februari 2010 presenteerde de Raad voor het openbaar bestuur zijn advies 'Vertrouwen op democratie'. Dat was ook het startpunt van een discussie. Op eenentwintig bijeenkomsten in het land, van Groningen tot Middelburg en van Enschede tot Amsterdam discussieerden ... Lees meer ››

Kabinetsreactie advies Veiligheid en vertrouwen

26-8-2011
Het kabinet heeft gereageerd op het advies Veiligheid en vertrouwen, dat in januari 2011 is verschenen. De reactie van het kabinet op het advies is positief. Met de Raad is het kabinet van mening dat veiligheid en vertrouwen veel invloed op ... Lees meer ››

Kabinetsreactie op advies politieke partijen

26-8-2011
Het kabinet heeft gereageerd op het Rob-advies 'Democratie vereist partijdigheid; politieke partijen en formaties in beweging', dat in april 2009 is verschenen. Het kabinet onderschrijft het standpunt van de Raad dat politieke parijen geen plaats dienen te krijgen in de ... Lees meer ››

Kabinetsstandpunt grensoverschrijdende samenwerking

18-7-2011
Het kabinet heeft gereageerd op het Rob-rapport van december 2010 'Grensoverschrijdende samenwerking: terugblik en aanbevelingen'. Het kabinet volgt het advies als het gaat om de blijvende aandacht die grensoverschrijdende samenwerking moet krijgen van de nationale overheid en uiteraard van de ... Lees meer ››

Henri Beunders spreekt Rob-lezing 2011 uit

10-6-2011
Prof. dr. Henri Beunders spreekt op 27 september de Rob-lezing 2011 uit. De lezing begint om 16.00 uur in Sociëteit De Witte, Plein 24 in Den Haag. Het thema van de lezing is 'De burger als bondgenoot: over de noodzaak van radicale ... Lees meer ››
Hans du Prie en Hanneke Möhring

Rondetafelgesprekken 'Jeugdzorg in beweging'

7-6-2011
Zo'n 60 mensen woonden op 26 mei in Rotterdam de rondetafelgesprekkken 'Jeugdzorg in beweging' bij. Mensen uit de wetenschap, zorg en bestuur gingen met elkaar in gesprek. De bijeenkomst werd georganiseerd bij het afscheid van Tonny van de ... Lees meer ››

Twee nieuwe leden voor de Rob

21-4-2011
De ministerraad heeft op 21 april twee nieuwe leden voor de Raad voor het openbaar bestuur benoemd. Het gaat om de heer L.J.P.M. Frissen, Commissaris van de Koningin in Limburg en mevrouw dr. S.L. de Lange, universitair ... Lees meer ››

Twee-bestuurslagenprincipe helpt tegen bestuurlijke drukte

13-4-2011
Het principe dat per onderwerp maximaal twee bestuurslagen betrokken zijn, helpt bestuurlijke drukte te voorkomen, vindt de Raad voor het openbaar bestuur. Dit principe is door het kabinet vastgelegd in het regeerakkoord. Op verzoek van de vaste commissie voor Binnenlnadse ... Lees meer ››

Jaarverslag Rob 2010

5-4-2011
Het jaarverslag geeft een overzicht van het werk van de Raad in 2010. De Raad bracht zes adviezen uit en een andere publicatie. Over het overkoepelende advies 'Vertrouwen op democratie' organiseerden universiteiten, overheden en andere organisaties in samenwerking ... Lees meer ››
Foto van Klaartje Peters
Foto: Arenda Oomen

Poiltieke partijen ter discussie

25-2-2011
Ruim veertig mensen woonden het Haagse debat bij over het advies Vertrouwen op democratie. Een van de sprekers, Klaartje Peters (D66 en bestuurskundige), roemde de analyse in het advies, maar vond de oplossingsrichtingen mager. Veel aandacht ging verder uit naar ... Lees meer ››

Werkprogramma 2011 Rob

14-2-2011
Het werkprogramma 2011 van de Raad voor het openbaar bestuur is door de ministerraad vastgesteld. De Raad gaat een vervolg geven op zijn advies Vertrouwen op democratie. Andere adviesonderwerpen zijn: een nieuwe visie op de overheid (in relatie tot de markt), ... Lees meer ››

'Haags' debat Vertrouwen op democratie

1-2-2011
Op 24 februari vindt in De Haagse Kamers bij Twynstra Gudde, Herengracht 9 in Den Haag, een debat plaats over het Rob-advies Vertrouwen op democratie. Het programma luidt als volgt16.00 uur Inloop16.30 uur Opening door Joost Voerman (Twynstra Gudde)16.35 uur Inleiding door ... Lees meer ››

Burgers, bestuur en veiligheid

24-1-2011
De Raad voor het openbaar bestuur heeft een essaybundel uitgebracht waarin de rol van burgers en de verwachtingen die zij hebben van de overheid bij veiligheid centraal staan. In de bundel 'Burgers, bestuur en veiligheid' staan bijdragen van Hans ... Lees meer ››
Foto van minister Opstelten
Foto: Arenda Oomen

Veiligheid en vertrouwen

24-1-2011
De verantwoordelijkheidsverdeling tussen burgers, bedrijven en overheid als het gaat om veiligheid in de samenleving is onduidelijk. Burgers kunnen veel meer dan tot nu toe betrokken worden bij de veligheidsaanpak. De minister van Veiligheid en Justitie zou het initiatief moeten ... Lees meer ››

Grensregio's verdienen blijvende politieke aandacht

17-12-2010
Het bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking door het wegnemen van knelpunten verdient blijvende aandacht van de nationale overheid. Die samenwerking is van groot belang voor de economische ontwikkeling van deze regio's. Wel moet de stofkam door de huidige knelpuntenlijst. En ... Lees meer ››

Lezing 'Vertrouwen op democratie' 7 oktober in Zwolle

27-9-2010
In de lezingencyclus De Wijzen in het Oosten van het Trendbureau Overijssel sprak Rob-voorzitter Jacques Wallage op donderdag 7 oktober over het advies Vertrouwen op democratie. Ongeveer 100 mensen woonden de lezing met aansluitend een discussie bij. In de discussie kwam onder ... Lees meer ››

Bijeenkomst 8 september 'Democratie van het vertrouwen' in Zeeland

12-7-2010
De Statengriffie van Provinciale Staten Zeeland en de Roosevelt Academy organiseerden in samenwerking met de Raad voor het openbaar bestuur een discussiebijeenkomst 'Democratie van het vertrouwen'. De bijeenkomst vond plaats op woensdagmiddag 8 september 2010 vanaf 15.00 uur in de Filmzaal ... Lees meer ››
Foto Jacques Wallage
Foto: Arenda Oomen

Pleidooi voor een kernkabinet en één rijksdienst

21-6-2010
Het komende kabinet moet een kernkabinet zijn. Naast de minister-president en de minister van Financiën telt dat zes tot zeven ministers. Zij richten zich op de strategische hoofdlijnen van beleid en de dialoog met de samenleving. Het tegelijkertijd ... Lees meer ››

Discussiebijeenkomst 'Vertrouwen op democratie' 26 mei Groningen

4-5-2010
Onder de noemer 'Sleutelen aan democratie? Over de kloof met de burgers' organiseerde Studium Generale Groningen een discussiebijeenkomst over het Rob-advies Vertrouwen op democratie in het Academiegebouw. Rob-voorzitter Jacques Wallage hield een lezing, Frank Ankersmit en Hans Engels gaven ... Lees meer ››

Boekpresentatie 'Voorbij de crisis'

4-5-2010
Op dinsdag 25 mei 2010 is in het Atrium van de VNG de bundel 'Voorbij de crisis. Een nieuwe tijd vereist een andere overheid' gepresenteerd. De bundel is het resultaat van een samenwerking van de Raad voor het openbaar bestuur ... Lees meer ››
Geert Dales en René van der Linden
Foto: Arenda Oomen

Geen blauwdruk bij inrichten openbaar bestuur

27-4-2010
Het blauwdruk-denken bij het vernieuwen van de inrichting van het openbaar bestuur moet worden verlaten. De afgelopen 60 jaar zijn tientallen adviezen over de herinrichting van het openbaar bestuur uitgebracht, maar zonder resultaat. De blauw-druk-aanpak heeft vooral verzet opgeleverd. De urgentie ... Lees meer ››

Jaarverslag 2009 Rob

26-4-2010
Het jaarverslag geeft een overzicht van het werk van de Raad voor het openbaar bestuur in 2009. De Raad bracht vijf adviezen uit en drie andere publicaties. Daarnaast was er een conferentie over Democratie en vertrouwen, symposia over Het wegen van ... Lees meer ››
Foto Jacques Wallage
Foto: Arenda Oomen

Kabinetsformatie moet keerpunt vormen

19-4-2010
De aanstaande kabinetsformatie moet een keerpunt vormen voor de democratische vernieuwing. Burgers moeten veel meer worden betrokken bij het beleid en de besluitvorming in Den Haag. Zo kan de legitimiteit van een nieuw kabinet worden bevorderd. Het nieuwe kabinet zal ... Lees meer ››

Advies verkiezingen bij gemeentelijke herindeling

8-4-2010
De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) heeft advies uitgebracht over het houden van verkiezingen na een gemeentelijke herindeling in relatie tot de zittingsduur van de gemeenteraad. De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Rob en ook de ... Lees meer ››

Reactie staatssecretaris op informatieadvies

24-3-2010
Staatssecretaris A.Th.B. Bijleveld-Schouten heeft deze week in een brief aan de Tweede Kamer uitvoering gereageerd op het advies Informatie: grondstof met toekomstwaarde dat de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor Cultuur in 2008 hebben uitgebracht. ... Lees meer ››

Discussiebijeenkomst Vertrouwen op democratie

23-2-2010
De Universiteit Twente, Faculteit Management en Bestuur, en het Kennisinstituut Stedelijke Samenleving organiseren in samenwerking met de Raad voor het openbaar bestuur een discussiebijeenkomst over het advies Vertrouwen op democratie. De bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 17 maart om 15.00 uur&... Lees meer ››

Stelling van de week en discussie

17-2-2010
De stelling van deze week over het advies Vertrouwen op democratie luidt: "Op scholen moet meer aandacht zijn voor maatschappijleer en staatsinrichting." U kunt op deze site uw stem uitbrengen (zie Poll). Meer stellingen, een mogelijkheid om een reactie te ... Lees meer ››
Minister Ter Horst en Jacques Wallage
Foto: Arenda Oomen

Vertrouwen op democratie

17-2-2010
De kloof tussen de politiek en de samenleving is onaanvaardbaar groot. Dat tast het gezag van de overheid aan. De verticaal georganiseerde politieke instituties moeten nieuwe verbindingen met de burgers aangaan. Die opereren niet langs verticale, maar langs horizontale lijnen. ... Lees meer ››

Presentatie advies Vertrouwen op democratie

4-2-2010
Op woensdag 17 februari aanstaande presenteert de Raad voor het openbaar bestuur zijn advies 'Vertrouwen op democratie'. De presentatie vindt om 14.00 uur plaats in Nieuwspoort (Wandelganger 2), Lange Poten 10 Den Haag. Het advies wordt in ontvangst genomen door minister Ter Horst ... Lees meer ››

Kabinetsreactie advies Slagvaardig bestuur

12-1-2010
Het kabinet heeft gereageerd op het advies van de Raad voor het openbaar bestuur over verbetering van de slagvaardigheid van het openbaar bestuur. In het advies staan aanbevelingen op het niveau van de rijksoverheid, over samenwerking tussen de bestuurslagen en ... Lees meer ››

Kabinetsreactie Evaluatie Rob 2005-2008

19-11-2009
De minister van BZK heeft gereageerd op de Evaluatie die de Raad voor het openbaar bestuur heeft gehouden over de periode 2005 2008. De minister onderschrijft dat bij de toekomstige advisering systematisch het burgerperspectief en de internationale dimensie in de beschouwing moeten ... Lees meer ››

Rapport Innovations in sub-national government in Europe

19-11-2009
Van 15 t/m 17 november 2009 vond in Utrecht de ministeriële conferentie plaats van de Raad van Europa. De titel van deze conferentie luidde Good governance at local and regional level in turbulent times: the challenge of change. De thema... Lees meer ››
Minister Ter Horst
Foto: Arenda Oomen

Pleidooien voor een kernkabinet en teamwork

5-11-2009
Ongeveer honderd mensen bezochten op 4 november het symposium 'Meer eenheid in het regeringsbeleid?' georganiseerd door de Rob en het ministerie van BZK. Jacques Wallage, voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur, ging in op de voordelen van een ... Lees meer ››

Advies ingrijpingsbevoegdheid jeugdzorg

29-10-2009
De Raad voor de financiële verhoudingen en de Raad voor het openbaar bestuur hebben advies uitgebracht aan de minister voor Jeugd en Gezin over de wijze waarop provincies zouden kunnen ingrijpen als vanuit gemeenten een bovengemiddeld beroep op ... Lees meer ››

Kabinetsreactie advies Buiten de gebaande paden

27-10-2009
Het kabinet heeft veel waardering voor de wijze waarop de Raad voor het openbaar bestuur, de Onderwijsraad en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg zijn gekomen tot hun advies Buiten de gebaande paden. Advies over intersectoraal gezondheidsbeleid.Het kabinet ... Lees meer ››

Werkprogramma 2010 Rob

16-9-2009
Het werkprogramma van de Raad voor het openbaar bestuur voor 2010 is vastgesteld. Het eerste advies zal gaan over het vertrouwen van burgers in het bestuur in relatie tot legitimiteit en democratie. Andere belangrijke adviesthema's zijn de organisatie van de ... Lees meer ››

Meer eenheid in het regeringsbeleid?

15-9-2009
Op woensdag 4 november organiseren de Raad voor het openbaar bestuur en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een symposium met dit thema. Met medewerking van onder andere minister Ter Horst, Jacques Wallage, Thom de Graaf, Joost Eerdmans, Margreeth Smilde, ... Lees meer ››
Rob Wijnberg, Mark Elchardus, Marja Wagenaar
Foto: Arenda Oomen

Rob-lezing 2009 zorgt voor debat

8-9-2009
Ideologie en geloof hebben, in Noordwest-Europa althans, hun beste tijd gehad. Wat heeft vandaag hun plaats ingenomen? Hoe vormen mensen zich vandaag een oordeel over de gang van zaken in de samenleving? Hoe komt vandaag de relatie tussen de levenssituatie ... Lees meer ››

Advies concept-Deltawet Waterveiligheid en Zoetwatervoorziening

31-8-2009
De Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen hebben een kort briefadvies uitgebracht over de concept-Deltawet. De raden ondersteunen de instelling van een apart Deltafonds, van een Deltaprogramma en van een Deltaregisseur. Wel ... Lees meer ››

Evaluatie Raad voor het openbaar bestuur 2005-2008

20-7-2009
De Kaderwet Adviescolleges schrijft voor dat de Raad zijn werkzaamheden elke vier jaar evalueert. In de evaluatie kijkt de Raad zelf terug op zijn functioneren in de afgelopen vier jaar. Zijn hoofdconclusie is: verbetering van de kwaliteit van de adviezen ... Lees meer ››

Kabinetsreactie advies Beter besturen bij rampen

10-7-2009
Het kabinet heeft gereageerd op het Rob-advies Beter besturen bij rampen. Het kabinet regelt een slagvaardigere besluitvorming bij crises en rampen. Op nationaal niveau krijgt het ministerieel beleidsteam de status van ministeriële commissie, die bij meerderheid van stemmen ... Lees meer ››

Mark Elchardus spreekt Rob-lezing 2009 uit

10-7-2009
In de Nieuwe Kerk, Spui 175 Den Haag, wordt op 8 september 2009, ontvangst 15.30 uur, voor de zevende keer de Rob-lezing gehouden. Mark Elchardus, hoogleraar sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel, spreekt deze keer de lezing uit. Het thema is 'Hollandse burger of ... Lees meer ››

Kabinetsreactie advies over informatiehuishouding

7-7-2009
De Raad voor het openbaar bestuur heeft samen met de Raad voor cultuur in maart 2008 het advies Informatie: grondstof met toekomstwaarde uitgebracht. Het kabinet reageert daar nu op. Het kabinet deelt de zorg met betrekking tot het op orde hebben &... Lees meer ››

Kabinetsreactie advies Bevolkingsdaling

6-7-2009
Het kabinet heeft gereageerd op het advies 'Bevolkingsdaling. Gevolgen voor bestuur en financiën' dat de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen in maart 2008 hebben uitgebracht. Het kabinet onderschrijft de ... Lees meer ››

Vier nieuwe leden Raad voor het openbaar bestuur

6-7-2009
De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van vier nieuwe leden voor de Raad. Het zijn: mr. dr. G.D. Dales, voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool INHolland, prof. dr. M.H. Leyenaar, hoogleraar Vergelijkende Politicologie aan ... Lees meer ››
Foto Jos van Kemenade
Foto: Arenda Oomen

Afscheid voorzitter en leden Rob

18-6-2009
Op 18 juni hebben de voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur, Jos van Kemenade, en de Rob-leden Frank Kerckhaert, Arno Korsten, Anne Lize van der Stoel, Cees Versteden en Sjoerd Zijlstra afscheid genomen. Dat gebeurde met een symposium over ... Lees meer ››
Mw. Van Bijleveld-Schouten en Van der Stoel
Foto: Arenda Oomen

Slagvaardig bestuur

10-6-2009
Een slagvaardigere overheid ligt binnen bereik. De afgelopen jaren is al vooruitgang geboekt. Barrières binnen de rijksoverheid, in de samenwerking tussen bestuurslagen en als gevolg van juridisering kunnen worden geslecht. Voortzetting van het programma-ministerschap is wenselijk.De Raad ... Lees meer ››

Kabinetsreactie op advies over de CdK

9-6-2009
Het kabinet heeft gereageerd op het advies over de positie van de commissaris van de Koningin als rijkorgaan: De burgemeester van de provincie? Het kabinet vindt dat de CdK niet dezelfde positie heeft als de burgemeester. Het kabinet beveelt aan ... Lees meer ››
Minister Klink, dhr. Van Kemenade en voorzitters van andere adviesraden

Buiten de gebaande paden

19-5-2009
Een groot deel van de ziektelast in Nederland is vermijdbaar. Een derde tot de helft van de totale ziektelast is te herleiden tot roken, alcoholgebruik, weinig bewegen, ongezond eten en luchtverontreiniging. Ook onveiligheid in het verkeer, slechte arbeidsomstandigheden en huisvesting ... Lees meer ››

Afscheid voorzitter Rob Jos van Kemenade

15-5-2009
Op 18 juni 2009 neemt prof. dr. J.A. van Kemenade afscheid als voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur. Met hem vertrekt nog een aantal raadsleden. Ter gelegenheid van dit afscheid is er een symposium met als titel Het wegen ... Lees meer ››

Jaarverslag Rob 2008

14-5-2009
In het verslag legt de Raad voor het openbaar bestuur verantwoording af over zijn adviezen en activiteiten in 2008. Teruggeblikt wordt op spraakmakende adviezen zoals Bevolkingsdaling, Besturen over grenzen en Beter besturen bij rampen. In het verslag wordt ook aandacht besteed ... Lees meer ››
Dhr. Kemenade en Minister Ter Horst

Advies Democratie vereist partijdigheid

28-4-2009
Politieke partijen moeten zich veel nadrukkelijker programmatisch profileren. Partijen in en rond het midden zijn de afgelopen decennia teveel op elkaar gaan lijken. Partijen moeten ook nieuwe verbindingen met de samenleving aangaan. Niet alleen leden, maar ook donateurs moeten de ... Lees meer ››

Wallage nieuwe voorzitter Raad voor het openbaar bestuur

20-3-2009
Jacques Wallage, burgemeester van Groningen, wordt de nieuwe voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur. De benoeming gaat op 1 juli 2009 in. Wallage volgt Jos van Kemenade op, die op 18 juni afscheid neemt. Lees meer ››

Advies en debat over politieke partijen

20-3-2009
Op 28 april om 15.30 uur presenteert de Rob in Nieuwspoort zijn advies Democratie vereist partijdigheid. Rob-voorzitter Jos van Kemenade licht dit advies over de functies van politieke partijen toe en overhandigt het aan minister Guusje ter Horst. Daarna geven voorzitters van ... Lees meer ››

Lopende adviestrajecten Rob voorjaar 2009

9-2-2009
De Rob bereidt een advies voor over "slagvaardig bestuur". Samen met de SER, de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg en de Onderwijsraad gaat de Rob advies uitbrengen over Preventie en gezondheid (intersectoraal gezondheidsbeleid). Dit advies wordt op 19 mei gepresenteerd. Lees meer ››
Foto lezing van de heer Kemenade

Democratie en vertrouwen

19-1-2009
Vrijdag 16 januari en zaterdag 17 januari 2009 vond de conferentie Democratie en vertrouwen plaats. Binnenkort meer informatie op deze site. Rob-voorzitter Jos van Kemenade sprak de openingsspeech uit. Lees meer ››

Kabinetsreactie advies Besturen over grenzen

11-12-2008
Het kabinet heeft gereageerd op het Rob-advies 'Besturen over grenzen; opgave voor alle bestuurslagen'. Verschillende aanbevelingen uit dit advies over grensoverschrijdende samenwerking zijn door het kabinet overgenomen. Het gaat daarbij om de regierol die de minister van BZK in ... Lees meer ››

Advies Code goed openbaar bestuur

8-12-2008
De Raad voor het openbaar bestuur heeft een kort advies uitgebracht over de Code goed openbaar bestuur. De Raad adviseert om duidelijker te maken voor wie de code is bedoeld en het aspect van de relatie overheid-burger beter over het ... Lees meer ››

Reactie Rob op nota Kwaliteit van de verbinding

25-11-2008
Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de Raad voor het openbaar bestuur gereageerd op de nota over het adviesstelsel die de ministerraad naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De Rob gaat onder andere in op het belang van ongevraagde ... Lees meer ››

Advies wetgeving openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES)

29-9-2008
De Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen hebben advies uitgebracht over twee wetsvoorstellen met betrekking tot de BES-eilanden. Het gaat om het voorstel van Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustasius en Saba (... Lees meer ››

Vooraankondiging Conferentie over Democratie en Vertrouwen

16-9-2008
Aanmelden nu al mogelijk! Als men opiniepeilingen mag geloven is het slecht gesteld met het vertrouwen van de gemiddelde burger in de democratie. Maar kan onze democratische rechtsstaat zich op den duur wel handhaven als een groot deel van ... Lees meer ››

Werkprogramma 2009

16-9-2008
In 2009 gaat de Rob voort met het advies over slagvaardigheid van bestuur. Over integraliteit van het openbaar bestuur brengt de Rob in 2009 een essaybundel uit. In het kader van democratie en vertrouwen verschijnt een advies over politieke partijen. Verder staat ... Lees meer ››
Evelien Tonkens

Rob-lezing 2008

10-9-2008
Tijdens een druk bezochte bijeenkomst op 9 september hield bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap en columniste Evelien Tonkens de zesde Rob-lezing. Het thema 'Herwaardering van professionals, maar hoe?' leverde een levendige paneldiscussie op. Een uitgebreide versie van deze Rob-lezing kunt u ... Lees meer ››
Michiel van Haersma Buma en Henk Geveke

Beter sturen bij rampen en crises

10-7-2008
Helderheid en eenvoud moeten voorop staan in de verantwoordelijkheidsverdeling bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Bestuur, organisatie en wetgeving zijn nu te ingewikkeld en niet consistent. Bij een nationale crisis moet de minister-president meer bevoegdheden krijgen. Op nationaal niveau moet er bovendien &... Lees meer ››

Evelien Tonkens spreekt Rob-lezing 2008 uit

17-6-2008
Op 9 september 2008 wordt om 15.30 uur in Sociëteit De Witte, Plein 24 Den Haag, voor de zesde keer de Rob-lezing gehouden. Prof. dr. Evelien Tonkens, bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap en columniste, spreekt deze keer de lezing uit. Het thema is 'Herwaardering ... Lees meer ››
Minister Ter Horst en de heer Versteden
Foto Arenda Oomen

Aandacht rijk voor grensgebieden verankeren

14-5-2008
Burgers, bedrijven en overheden hebben in de grensgebieden met bijzondere knelpunten en kansen te maken. Juist daar loopt men aan tegen de verschillen in nationale wet- en regelgeving. Dat vraagt om blijvende aandacht van het Rijk voor de grensgebieden. Het ... Lees meer ››

Jaarverslag Rob 2007

13-5-2008
In het jaarverslag legt de Raad verantwoording af over zijn adviezen en activiteiten in 2007. Ook dit jaar stond het begrip 'vertrouwen' centraal. Dat klonk bijvoorbeeld door in het advies over differentiatie in het openbaar bestuur; vertrouwen tussen de bestuurslagen ligt ... Lees meer ››

Lezing bevolkingsdaling 8 mei

29-4-2008
Lezing bevolkingsdaling 8 mei Prof.dr. Arno Korsten, lid van de Raad voor het openbaar bestuur en hoogleraar aan de Open Universiteit Nederland, houdt op 8 mei om 18.00 uur een lezing over 'Bevolkingsdaling in Nederland' in het Studiecentrum Den Haag, Lange ... Lees meer ››
Mw. Ank Bijleveld-Schouten en de heer Arno Korsten

Bevolkingsdaling vraagt vooruitziende blik

31-3-2008
Gemeenten in krimpende regio's moeten accepteren dat hun bevolking daalt. Ontkenning van en verzet tegen een krimpende bevolking is contraproductief. Acceptatie is niet hetzelfde als lijdzaam toezien. Bestuurders moeten investeren in de leefbaarheid van hun gemeente. Ingrijpende herstructurering van ... Lees meer ››

Overheid verliest greep op informatie

31-3-2008
De aandacht voor een goede en betrouwbare informatiehuishouding schiet bij de overheid structureel tekort. Dit is een oud probleem dat wordt versterkt door voortschrijdende digitalisering. Als wordt doorgegaan op dezelfde weg ligt een informatie-infarct in het verschiet. Dit betekent onvermijdelijk ... Lees meer ››
Bestuurswetenschappen

In dienst van het publiek belang

3-3-2008
Op 7 juni 2007 organiseerden de Rob en het Departement Bestuurskunde van de Universiteit Leiden een symposium onder het motto 'In dienst van het publiek belang'. De aanwezigen bogen zich over de eigen aard van de overheid en wat die betekent ... Lees meer ››

Wetsvoorstel veiligheidsregio’s weinig ambitieus

20-12-2007
De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) vindt het ambitieniveau van het Wetsvoorstel veiligheidsregio's te bescheiden. Een aantal taken wordt geregionaliseerd. Bij de politie daarentegen blijft gewenste lokalisering uit. Dat schrijft de Raad aan de Vaste commissie voor Binnenlandse ... Lees meer ››

Werkprogramma Rob 2008

15-11-2007
In 2008 gaat de Rob voort met de adviezen over grensoverschrijdende samenwerking en over bevolkingsdaling. Nieuwe onderwerpen zijn: ministeriële verantwoordelijkheid en collegialiteit; het imago van 'de ambtenaar'; integraliteit van het openbaar bestuur; democratie en vertrouwen, sturen op cultuur; ... Lees meer ››

25 jaar Nationale Ombudsman

5-11-2007
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Nationale Ombudsman is een feestbundel verschenen. Pieter de Jong, senior-adviseur bij de Raad voor het openbaar bestuur, heeft daaraan een bijdrage geleverd. In de bijgevoegde brochure 'Werken aan behoorlijkheid' is een ... Lees meer ››

Minister Ter Horst: Rob herinrichten

27-9-2007
In de nota Vernieuwing rijksdienst van minister Ter Horst wordt gesteld dat er een vernieuwde Raad voor het openbaar bestuur dient te komen, die het beleidsdomein 'bestuur en veiligheid' bestrijkt. Volgens de nota zal 'de huidige Rob overeenkomstig het ... Lees meer ››
Foto Rob-lezing 2007

Rob-lezing 2007

12-9-2007
Tijdens een druk bezochte bijeenkomst op 11 september hield filosoof Ad Verbrugge de vijfde Rob-lezing.Het thema 'Tussen kosmopolitisme en provincialisme' zorgde voor een levendige discussie met het panel. De bijeenkomst werd gehouden in Sociëteit De Witte. ... Lees meer ››

Toekomst adviesstelsel

7-8-2007
De voorzitters van de strategische adviesraden, onder wie de voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur, hebben zich per brief gericht tot de secretaris-generaal Vernieuwing rijksdienst, de heer R. Bekker. Zij benadrukken daarin het belang van de vaste adviesraden ... Lees meer ››
Hanneke Möhring, Minister Ter Horst en Hilde van Dijk

Advies over differentiatie

30-5-2007
Hanneke Möhring, lid van de Raad voor het openbaar bestuur overhandigt het advies aan Guusje Ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  De Raad voor het openbaar bestuur heeft een advies uitgebracht over differentiatie in het ... Lees meer ››
Peter Lankhorst en mw. Gerdi Verbeet

Presentatie Parlementsonderzoek 2006

2-4-2007
Maandag 2 april jongstleden ontving Kamervoorzitter Gerdi Verbeet in de Oude Zaal van de Tweede Kamer het eerste exemplaar van het rapport 'Binnenhof van binnenuit'. In dit zogenaamde Parlementsonderzoek 2006 staan de opvattingen centraal die de Tweede Kamerleden hebben over hun ... Lees meer ››
Minder items
Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen
Zoekformulier