Vluchtelingen: van opvang naar volwaardige participatie

Signalering van voorzitters adviescolleges

27-3-2017


Voorzitters van de adviescolleges van de Regering hebben het initiatief genomen om aandacht te vragen voor een betere integratie van asielzoekers. In een brief aan de aankomende informateur pleiten zij voor een zo vroeg en zo intensief mogelijke deelname van vluchtelingen aan de Nederlandse samenleving.

 

Asielzoekers zitten nu vaak lange tijd in onzekerheid op een verblijfsvergunning te wachten. Het inburgeren kan pas daarna beginnen. In de brief pleit de commissie ervoor dat het komende kabinet maatregelen treft zodat vluchtelingen zo snel mogelijk de taal leren, opleidingen volgen, werken en een woning krijgen.

 

De brief is ondertekend door de voorzitters van de adviescolleges:
- Koos Richelle, voorzitter Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
- Adriana van Dooijeweert, voorzitter College voor de Rechten van de Mens
- Mariëtte Hamer, voorzitter Sociaal Economische Raad
- André Knottnerus, voorzitter Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
- Jacques Wallage, voorzitter Raad voor het openbaar bestuur 

 

 

Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen
Zoekformulier