Anders formeren

7-12-2017

De Raad voor het Openbaar Bestuur onderzoekt welke gemeenten voorop lopen in het ‘anders formeren’; welke gemeenten betrekken bij het formatieproces ook de samenleving?

 

Naar aanleiding van het signalement ‘Het regeerakkoord als startdocument’ dat de Raad voor het Openbaar Bestuur in januari 2017 heeft uitgebracht, heeft de VNG de Raad gevraagd een bijdrage te leveren aan het verspreiden van het gedachtegoed van dit signalement op lokaal niveau. In dit signalement pleit de Raad voor een nieuw soort regeerakkoord met vooral procesafspraken over benoemde grote thema’s. Een regeerakkoord in deze zin is vooral een procesakkoord en een uitnodiging aan de samenleving om haar ideeën, kennis, kunde en ervaringen in te zetten ter behartiging van algemene belangen. 

 

Het verzoek van de VNG heeft geleid tot het project ‘Gemeentelijke akkoorden nieuwe stijl’, een samenwerking met de VNG en vertegenwoordigers van Code Oranje (een verbond van burgemeesters, wethouders en raadsleden die vergaande vernieuwing van het nationale bestuur bepleiten), om zoveel mogelijk gemeenten te inspireren op een verbindende en co-creërende wijze hun akkoorden tot stand te brengen. 

 

Inspiratieboekje

Het project zal resulteren in een inspiratieboekje met voorbeelden van tien gemeenten die in 2014 hun akkoorden op een vernieuwende wijze met inbreng van de samenleving tot stand hebben gebracht en/of uitgevoerd. Daarnaast bevat het boekje een handreiking voor gemeenten die ook hun akkoorden op een vernieuwende wijze willen opstellen.


Verwacht
Naar verwachting is de inspiratiebundel begin februari 2018 beschikbaar.

 

Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen
Zoekformulier