De heer mr. M.A.P. van Haersma Buma

Michiel van Haersma Buma is sinds 2007 dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland. Het waterschap werkt aan voldoende water, schoon water, stevige dijken en gezuiverd afvalwater.

Dit doet het in een zeer dichtbebouwd gebied, waar 1,4 miljoen mensen wonen en werken, begrensd door de Noordzee, de Nieuwe Waterweg en de lijn Berkel en Rodenrijs, Zoetermeer en Wassenaar.

 “Het werk van de waterschappen is de goedkoopste verzekering tegen schade en is veilig geborgd in een organisatievorm die droge voeten en schoon water als hoofdtaak heeft, waardoor afwegingen met andere beleidsvelden niet leidt tot beleidsconcurrentie. Innovatie en vernieuwing leiden tot vele maatschappelijke en bedrijfsmatige innovaties die hun toepassing in Nederland en daarbuiten hun weg vinden.”

Michiel van Haersma Buma studeerde Rechten aan de Rijksuniversiteit Utrecht en was voordat hij dijkgraaf werd burgemeester in diverse gemeenten, zoals Markelo en Voorburg en (na de fusie) Leidschendam-Voorburg.

Nevenactiviteiten:
- Voorzitter Raad voor de Financiële Verhoudingen
- Waarnemend lid Raad voor het Openbaar Bestuur
- Bestuurslid Stichting Groene Duinweg
- Voorzitter Raad van Advies CAK
- Voorzitter Stichting De Waterbuffer
- Lid Curatorium Denktank VNG
- Lid High Level Expert Team IWRM Myanmar
- Voorzitter Bestuur Stichting TAHMO

 

Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen
De heer mr. M.A.P. van Haersma Buma

De heer mr. M.A.P. van Haersma Buma
Voorzitter Raad voor de financiële verhoudingen

Zoekformulier