Integraal overzicht verdeelmodellen sociaal domein

23-11-2015

De Raad voor de financiële verhoudingen presenteerde een integrale samenvatting van alle verdeelmodellen in het sociaal domein tijdens een netwerkbijeenkomst gemeentefinanciën. Dit vanwege de grote behoefte aan een overzicht.

 

Er zijn immers bijna tien geldstromen, met hun eigen uitgangspunten en verdeelformules. Ondanks deze diversiteit en omvang was er tot nog toe geen eenduidige vindplaats van alle informatie die controllers en beleidsmedewerkers nodig hebben.

 

In afwachting daarvan heeft de Rfv alle benodigde achtergronden, uitgangspunten en verdeelformules samengevat. Het overzicht gaat in op:

 

  • De aard en omvang van de verschillende geldstromen in het sociaal domein

  • Mythes, misverstanden en algemene principes achter de verdeling

  • Voor elk model: overgegane taken, bijbehorende middelen en wijze van indexatie

  • Voor elk model: de uitgangspunten waarmee de onvermijdbare kosten van gemeenten ingeschat zijn

  • Voor elk model: de verdeelformules in detail toegelicht

Dit is slechts een handreiking om gemeenten te helpen in hun uitvoerende taak en in het bestuurlijke discours. De besluiten van vakministeries en fondsbeheerders zijn leidend.

 

Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen
Zoekformulier