Logo

Datum: Donderdag 9 maart 2017
Tijd: 15.00 - 18.00 uur
Plaats: Pulchri Studio, Den Haag

 

Aankondiging afscheidssymposium Kees Breed

Kees Breed neemt op 9 maart 2017 afscheid als secretaris van de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen.


Na bijna elf jaar in deze functie gaat Kees Breed per 1 januari 2017 de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) versterken als themadirecteur locale democratie.

Het afscheid zal plaatsvinden in de vorm van een symposium, gevolgd door een receptie.
Een uitnodiging en programma hiervoor ontvangt u eind januari 2017. In uw agenda kunt u dit alvast noteren:

Afscheidssymposium Kees Breed
Onderwerp: Systeemverantwoordelijkheid
Datum: donderdag 9 maart 2017
Tijd: 15.00 - 18.00 uur, incl. receptie
Locatie: Pulchri Studio, Lange Voorhout 15, Den Haag


Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Pieter de Jong
M 06 11794389
E Pieter.Jong@rob-rfv.nl

 

Met hartelijke groet,


Jacques Wallage, voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur

Michiel van Haersma Buma, voorzitter van de Raad voor de financiële verhoudingen